“Mikuláš 06.12.2014″

Náš prvý projekt Mikuláš pre Detský charitný dom a občianske združenie Vzostup5.

V Detskom charitnom dome sa bohužiaľ nenachádzali všetky deti, nakoľko boli choré alebo odcestované. Darčeky sme im samozrejme odložili u vedúcich ako prekvapenie, keď sa vrátia. V druhom prípade sme potešili hendikepovaných spoluobčanov v občianskom združení Vzostup5.

V mene nášho združenia osobne ďakujeme našim sympatizantom, bez ktorých by sa táto pekná akcia neuskutočnila: (Lenka Karasová, Veronika Štrauchová, Adrian Hudaszek, Róbert Fapšo)