Majiteľa spoločnosti MEGAWASTE vyšetruje NAKA

O spoločnosti MEGAWASTE SLOVAKIA sme vás už viackrát informovali. Naposledy sme poukázali na nedávnu zákazku na 10 rokov vo výške 33 561 787 € (viac ako 1 miliarda SK), ktorú spoločnosť získala od mesta Považská Bystrica.   Vyšetrovanie Národnou kriminálnou agentúrou: Na základe infožiadosti sme sa dozvedeli, že majiteľ spoločnosti MEGAWASTE, Róbert Bušfy je vyšetrovaný … Read more

Spoločnosti s najväčšími tržbami

Porovnali sme 20 spoločnosti s najväčšími tržbami za rok 2017 so sídlom v Považskej Bystrici. Musíme priznať, že niektoré spoločnosti sme ani nepoznali: -Najväčšie tržby dosiahli spoločnosť ELGAS vo výške viac ako 277 miliónov €, spoločnosť RAVEN vo výške viac ako 181 miliónov €, spoločnosť SEOYON E-HWA AUTOMATIVE SLOVAKIA vo výške viac ako 135 miliónov … Read more

Rozbor vysielania TV Považia

O súkromných televíziách platených z mestského rozpočtu sme vás už viackrát informovali. V novom článku sa podrobnejšie pozrieme na vysielanie súkromnej televízie TV Považia, ktoré zabezpečuje spoločnosť MEDIA COMPANY, ktorej jediným spoločníkom a konateľom je Peter Galovič. Rozbor vysielacieho času: V zmysle zmluvy je rozsah vysielania TV Považia 22 hodín mesačne, za čo dostáva od mesta Považská Bystrica 6 300 … Read more

Zodpovedajú znalecké posudky realite?

Už viackrát sme vás informovali o posudkoch, ktoré hlavne so zreteľom na cenu, právom vyvolávajú pochybnosti, napríklad v prípade Vojenskej správy. Rovnako je tomu však aj pri mestských pozemkoch. Porovnanie cien pozemkov na sídlisku Hliny: Nad budovou Poľovníka sa predali cez osobitný zreteľ pozemky za účelom vybudovania parkovných miest v prospech manželov Kulichovcov o výmere 204 m² za … Read more

Poslanec Kunovský porušil zákon

V minulom článku sme Vás informovali o konflikte záujmov, ktorého sa podľa nášho názoru dopustil poslanec Ján Kunovský. Len na pripomenutie, do verejnej súťaže, ktorú vyhlásila príspevková organizácia PX Centrum, dala jedinú ponuku spoločnosť OFFIM, v ktorej bol vtedy poslanec Kunovský spolu s manželkou spoločníkom aj konateľom. Zároveň bol poslanec Kunovský aj predsedom komisie, ktorá vyhodnocovala ponuky. Inak … Read more

Trpezlivosť ruže prináša…

V minulom článku som vás informoval o problematickej križovatke na sídlisku Hliny, kde vodiči nedodržiavajú pravidlo pravej ruky a dopravný inšpektorát opakovane odmietol osadenie potrebnej značky.  K vyššie uvedenej situácii som napokon vystúpil na májovom zastupiteľstve v bode „Diskusia občanov“, problém som priblížil kompetentným a informoval som aj o petícii s viac ako 120 podpismi. … Read more

Ako predávajú svoje budovy iné mestá?

V predchádzajúcich článkoch sme vás informovali o mestských budovách, ktoré sa predali pod cenu znaleckého posudku: Vojenská správa vo výške 281 000 € (50 % z posudku), PX Centrum na SNP vo výške 176 000 € (52 % z posudku) a Poľovník vo výške 176 800 (41% z posudku).  V prípade Vojenskej správy treba pripomenúť aj prekvapujúce posudky. V roku 2015 bola … Read more

Poslanci mi opäť nedovolili vystúpiť

Na sídlisku Hliny sa nachádza križovatka, ktorá už dlhodobo obmedzuje miestnych obyvateľov. Križovatka nie je dobre označená, je ohrozená plynulosť premávky a najmä bezpečnosť občanov sídliska. Nakoľko som sám jeho občanom, rozhodol som sa situáciu riešiť. Problémová križovatka: V predmetnej križovatke sa nachádza viacero výjazdov. -výjazd z parkoviska spred Jednoty (červená šípka), -výjazd z boku od budovy HANT – … Read more