Daň za psa

Ako prvú sme spracovali a porovnali daň za psa, ktorá sa delí na daň za psa v byte a daň za psa v rodinnom dome. Niektoré mestá vyberajú zvlášť poplatok aj za podnikateľské priestory. Mesto Zvolen má dokonca aj poplatok za záhradkársku a chatovú oblasť.   Na základe záverečných účtov mesto Považská Bystrica vyberie na tejto dani sumu … Read more

Kocúrkovo na ustanovujúcom zastupiteľstve

23. novembra 2018 sa uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie MsZ, na ktorom sa schvaľovali viaceré zaujímavé body. Nedodržanie zmeny primátora Karola Janasa: Na poslednom augustovom zastupiteľstve primátor informoval: „Od budúceho zastupiteľstva sa bude ako bod č. 2 zaraďovať bod „Diskusia občanov“, aby tak ľuďom odpadlo čakanie na koniec zastupiteľstva, a zároveň sa budú môcť vyjadriť k jednotlivým bodom, ktoré … Read more

Hlasovania poslancov v citlivých témach

Pozrite sa, ako hlasovali jednotliví poslanci v témach ako odmena hlavnému kontrolórovi, neudelenie slova občanovi, predaje mestského majetku pod cenu znaleckého posudku alebo bez verejnej súťaže. Poslanci sa nás snažia teraz pred voľbami presvedčiť, že si práve oni zaslúžia naše hlasy. Paradoxne, viacerí z nich nedovolia vystúpiť občanovi na mestskom zastupiteľstve napríklad tým, že alibisticky … Read more

Propagačný materiál Karola Janasa

Ďaľšie “PR“ primátora Karola Janasa za naše peniaze. Propagačný materiál obsahuje fotky a informácie, ktoré už boli zverejnené napríklad v PB novinkách alebo projekty, ktoré zabezpečili iné subjekty ako modernizácia železničnej trate, rekonštrukcia budovy Diamonu alebo kaštieľa v Orlovom, výstavba výrobných hál, obchodných domov alebo súkromnej bytovky a pod. Primátor často poukazuje na chyby svojich predchodcov ako napríklad … Read more

Propaganda Karola Janasa v PB novinkách

PB novinky sú neobjektívne mestské noviny, ktoré slúžia na propagáciu primátora Karola Janasa a vyvolených. Naopak, vôbec sa v nich nedočítate o porušení zákona zo strany mesta či poslanca, alebo že televízia TV Považie vysielala bez platnej licencie a pod. Propaganda v PB novinkách: Bohužiaľ, zneužívanie mestských novín je časté. Preto nás zaujímalo, ako sa PB novinky využívajú v predvolebnej kampani. Porovnali … Read more

Ivan Sikorai spreneveril financie združeniu VZOSTUP5

V minulosti sme vás informovali, že Ivan Sikorai ohľadne združenia Chceme krajšiu PB klamal. Preukázalo sa, že predmetné združenie nikdy neexistovalo. V súčasnosti je ich FB stránka nefunkčná. Vyvstáva tu otázka, kam išli všetky financie, či na dobročinný alebo súkromný účel? Minulosť Ivana Sikoraia: 1) V októbri 2010 bol Okresným súdom v Liptovskom Mikuláši podmienečne odsúdený za pokračovací prečin … Read more

Výbory porušujú vnútornú normu

Výbory reprezentujú obyvateľov mestskej časti, podieľajú sa na samospráve mesta a získavajú občanov na spoluprácu s orgánmi mesta pri riešení problémov súvisiacich s mestskou časťou. Napríklad predkladajú podnety, pripomienky a iniciatívne návrhy, zaujímajú stanoviská k žiadosti alebo výzve zo strany mesta alebo spolupracujú s mestskou políciou. Výbor je orgán, ktorý by mal byť k občanom najbližšie. Vyvstáva tu otázka, či je tomu … Read more

Poslanec Jozef Keruľ šoféroval pod vplyvom alkoholu

Obdržali sme informáciu od neznámeho občana, ktorú sme museli overiť. Overenie informácie: Môžeme potvrdiť, že dňa 19. augusta 2018 poslanec mestského zastupiteľstva, člen mestskej rady, člen dozornej rady mestskej spoločnosti MŠK (100% podiel mesta) a predseda predstavenstva spoločnosti MDS (34% podiel mesta) Jozef Keruľ šoféroval pod vplyvom alkoholu. Pri dychovej skúške mu bola nameraná hodnota … Read more

Aktuálna verejná súťaž na pozemky

Aktuálne prebieha verejná súťaž na dva mestské pozemky na Lánskej pri kruhovom objazde nad Tescom. Do skončenia súťaže zostáva už len pár dní. Stále rovnaký postup: Nie len v článku, ale aj prostredníctvom emailu sme informovali kompetentných o možnostiach ako zlepšiť predaje mestského majetku, napríklad označiť predávajúci majetok viditeľným reklamným banerom. Občania už viackrát uviedli, že … Read more

TV Považie vysielalo bez platnej licencie

Licencia na vysielanie TV Považia bola udelená spoločnosti MEDIA COMPANY, ktorá patrí Petrovi Galovičovi. Na základe našich zistení a podnetu na Radu pre vysielanie a retransmisiu sa zistilo, že predmetná spoločnosť vysielala bez platnej licencie. Licencia na vysielanie TV Považia: V októbri 2015 udelila Rada spoločnosti MEDIA COMPANY licenciu č. TD/159. Licencia bola platná od 30. decembra … Read more