Predstavenstvo združenia

IMG_7258 - kópiaMgr. Mikuláš Prokop – predseda predstavenstva

Vzdelanie: Právnická fakulta UMB v Banskej Bystrici
Zamestnanie: právny asistent u p. Mgr. B. Hlavatej
Záujmy: fitness, futbal, literatúra faktu a cestovanie
Kontakt: email: prokop@buducnostprepb.sk, mobil: 0910 310 300