Cieľ

Cieľom nášho združenia je:

  • združovanie občanov, obyvateľov mesta a okolia, ktorí sa zaujímajú o dianie v meste a chcú sa aktívne podieľať na jeho premene k lepšiemu v spoločenskej, sociálnej, športovej i kultúrnej oblasti
  • pritiahnuť občanov k záujmu o svoje mesto a o život v ňom
  • dosiahnuť, aby sa občania a najmä mladí ľudia začali zaujímať o život okolo seba, o svoje okolie a aktívnym prístupom našli v sebe silu zmeniť Považskú Bystricu
  • usilovať sa o znovuobnovenie záujmu obyvateľov mesta k veciam verejným a presvedčiť ich o potrebe ich spoluúčasti
  • ukázať občanom, že spoločnými silami dokážeme pomôcť mestu a jeho obyvateľom.