Údržba zelene v meste Považská Bystrica

Údržbu zelene v našom meste vykonáva mestská spoločnosť MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY POVAŽSKÁ BYSTRICA, s.r.o. (mesto PB je jej 100% vlastníkom). Jej konateľom je poslanec p. Kubovič. Dozornú radu tvoria poslanci p. Keruľ, p. Korbašová, p. F. Martaus, p. Panák a p. Smatana. Zámerom programu (údržba zelene) je zvýšenie kvality verejne zelene a oddychových zón a priestranstiev pre voľnočasové … Read more

Údržba mesta Považská Bystrica

Oslovili sme viaceré mestá, aby sme porovnali sumy, za ktoré vykonávajú celoročnú a zimnú údržbu: *Vyššie uvedené sumy sú na základe informácii príslušných mestských úradov. V prípade mesta Púchov, Vám určite udrie do očí porovnanie zimnej údržby na rok 2014 a odhad na rok 2015. Ten nárast nie je v skutočnosti taký, jedná sa len o sumu schválenú v rozpočte mesta … Read more

Boj proti korupcií

Nadácia Zastavme korupciu, ktorej zakladateľmi sú p. Blaha a p. Trnka (jeden z majiteľov spoločnosti ESET) si za cieľ stanovila čo najviac obmedziť korupciu a jej devastujúce dôsledky na kvalitu života a podnikania na Slovensku. Podľa mnohých zahraničných analýz patríme medzi krajiny s veľkým potenciálom, sme členmi OECD, ale v úrovni korupcie sa prepadáme medzi chudobné a rozvojové štáty. Slovensko vo vývoji … Read more

Zberové stojíska v Považskej Bystrici

Určite ste si aj Vy všimli, ako sa približne od októbra 2014 začali stavebné práce pred panelákmi. Ide o výstavbu pozostávajúcu z betónových dosiek, ktorá je oplotená a slúži ako odkladacie miesto na kontajnery. V skutočnosti sa toto dielo nazýva „Rozšírenie a zefektívnenie separovaného zberu komunálnych odpadov v meste Považská Bystrica a v integrovaných častiach – stavebná časť.“ Ide o prvú z troch časti, ktoré … Read more

Odmena hlavnému kontrolórovi mesta PB

Ako sme už písali v článku „Správa o mestskom zastupiteľstve zo dňa 26.03.2015“ na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva bola schválená odmena hlavnému kontrolórovi mesta p. Ing. M. Sičákovi. V tomto článku sa však k tejto odmene vrátime podrobnejšie. Plat hlavného kontrolóra sa vypočíta podľa Zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení § 18c ods. 1 „Plat hlavného kontrolóra je súčinom priemernej … Read more

Správa o mestskom zastupiteľstve zo dňa 26.03.2015

Zúčastnili sme sa mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 26.03.2015. Na začiatku nám p. primátor oznámil, že má pre nás jednu zlú a jednu dobrú správu. „Dobrá je pre súčasnú prednostku mestského úradu p. Kozárovú, nakoľko odchádza 06.04.2015 do dôchodku. A zlá správa je to pre mesto, keďže bola veľkou oporou.“ Bolo jej poďakované za jej doteraz … Read more

Fašiangy v našom meste 17.02.2015

Je pekné, že sa fašiangy uchovali aj v našom meste a okolitých dedinách. Zúčastnili sme sa ich aj my. Boli sme však sklamaní. Akcia sa konala pred kinom Mier a nachádzali sa tu celkovo tri stánky. Jeden so zabíjačkovými špecialitami, druhý s balónikmi a tretí s cukrovou vatou. Neskôr pribudlo už typické hokejové ihrisko. Na lavičkách bola skupinka bezdomovcov, ktorí … Read more

Referendum o rodine

  Určite ste si už aj Vy našli v schránke oznámenie o blížiacom sa referende, ktoré sa uskutoční 7. februára 2015. Všimli sme si veľký záujem a rozpor názorov na sociálnej sieti aj v rôznych článkoch. Preto by sme radi s Vami podebatovali a počuli aj Váš názor. Referendum o rodine iniciuje Aliancia za rodinu, ktorá petíciou vyzbierala viac ako 420 000 … Read more

Správa o mestskom zastupiteľstve zo dňa 22.01.2015

Zúčastnili sme sa mestského zastupiteľstva, na ktorom sa miestami celkom iskrilo. Napokon, však pluralita názorov je predpokladom toho, že to funguje správne. Ak však pokiaľ má niekto príspevok do diskusie (nie je podstatné, či ide o príspevok, ktorý je prínosom alebo nie) iní poslanci majú stále poznámky, alebo to komentujú myslíme si, že je to minimálne … Read more

Vianoce v našom meste a v okolí

Milí priatelia, dnešným dňom je tomu už mesiac, čo sme si volili primátora a členov mestského zastupiteľstva za jednotlivé mestské časti. Podľa čl. 2 ods. 1 Ústavy SR (460/1992) ,,Štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov alebo priamo“. Moc je v rukách ľudí a volení zástupcovia sú iba jej nositeľmi resp. reprezentantmi, ktorí by mali … Read more