Verejná súťaž na budovy Poľovník a PX Centrum

Minulý rok sa zo 4 ponúknutých mestských budov predali len dve a to Vojenská správa spoločnosti PARTNER PROGRESS, v zastúpení Františkom Halmešom za sumu 281 000 € (za 50% zo znaleckého posudku) a Verejné WC spoločnosti A-ARCHA, v zastúpení Miroslavom Nemčíkom za sumu 111 000 €.    Mesto teda opäť vyhlásilo verejnú súťaž na budovy Poľovník a PX Centrum, ktoré sa nepodarilo … Read more

Redakčná rada nepredkladá správu o činnosti

Redakčná rada Považskobystrických noviniek je v zmysle schválenej normy povinná predkladať mestskému zastupiteľstvu správu o činnosti raz ročne. Už dlhšiu dobu poukazujeme na skutočnosť, že redakčná rada si túto povinnosť neplní. Redakčná rada PB noviniek: Redakčná rada má 5 členov z radov poslancov MsZ. Tajomníkom redakčnej rady je šéfredaktor PB noviniek, ktorý plní zároveň úlohu odborného garanta … Read more

Mestská rada, viac než zákon?

Už dávnejšie sme si všimli viaceré znepokojivé výstupy z mestskej rady. Podľa nášho názoru mestská rada koná nad rámec svojich právomocí, supluje kompetencie mestského zastupiteľstva a obmedzuje práva občanov. Okrem toho aj obsadenie mestskej rady nezodpovedá demokratickým a politickým štandardom. Poslanci, ktorí sú členmi mestskej rady: Kompetencie mestskej rady: V zmysle zákona, mestská rada je iniciatívnym, výkonným … Read more

Zaujímavosti ohľadne odmeny kontrolóra Sičáka

Najväčší záujem na marcovom zastupiteľstve vyvolávala odmena kontrolóra Sičáka. S týmto bodom sú vždy spojené viaceré otázky, napríklad kto je skutočný predkladateľ alebo ako sa k bodu postaví primátor Janas. V minulých rokoch vždy viedol rokovanie o tomto bode, ale v predchádzajúcom roku sa vzdal vedenia rokovania, odišiel si sadnúť k zamestnancom mestského úradu a vedenie rokovania prenechal viceprimátorovi Máťošovi. Teraz … Read more

Poslanci budú opäť schvaľovať odmenu Sičákovi

Dňa 1. marca 2018 budú poslanci MsZ rozhodovať o odmene hlavného kontrolóra Sičáka. Už v minulosti sme poukázali na viaceré relevantné informácie ohľadne odmeny kontrolóra mesta.   1) Odmena hlavného kontrolóra Sičáka za roky 2013-2016: Celková odmena hlavného kontrolóra Sičáka za porovnávacie obdobie schválená poslancami MsZ bola vo výške 23 803 € (viac ako 700 000 Sk).  2) Druhá … Read more

Zaujímavosti ohľadne súkromných televízií iTV a TV Považie

V článku Súkromné televízie sme vás informovali, koľko financií na mestské/súkromné televízie prispievajú iné mestá. Za roky 2014-2015 naše mesto prispelo na vysielanie súkromných televízií 18 násobne viac ako mesto Trenčín, 19 násobne viac ako mesto Žilina a až 32 násobne viac ako mesto Nitra. Finančné prostriedky, ktoré niektoré mestá prispeli na vysielanie televízie za celý … Read more

Mesto Považská Bystrica porušilo zákon o prístupe k informáciám

Informovanie našich občanov považujeme za dôležité. Občania majú právo byť informovaní nie len o pozitívnych správach, ale aj o tých kritických. Nakoľko poukazujeme na citlivé témy ako predaje pozemkov, konflikty záujmov, verejné súťaže alebo verejné obstarávania, komunikácia s mestským úradom nie je vždy „jednoduchá“. Nám to neprekáža, práve naopak. Utvrdzuje nás to v tom, že mesto v médiách propaguje len … Read more

Prekvapujúca zmena poslancov pri hlasovani spoločnosti HANT BA

Predmetom rokovania na novembrovom a decembrovom MsZ bol aj predaj pozemkov spoločnosti HANT BA. Dočítate sa, že predaj pozemkov spoločnosti prvýkrát neprešiel, vyjadrenia poslancov MsZ a primátora Janasa, ale aj to, ktorí poslanci MsZ neskôr zmenili svoj názor.   1) Predaj mestských pozemkov spoločnosti HANT BA, a.s.: O odkúpenie mestských pozemkov na sídlisku Hliny požiadala spoločnosť HANT … Read more

Súkromné televízie platené z mestského rozpočtu

V článku Považskobystrické novinky sme Vás okrem iného informovali o ich hospodárení, ďalej že v porovnávacom období v rokoch 2010-2015 dosiahli celkovú stratu vo výške – 243 833 € (viac ako 7 miliónov Sk), alebo že redakčná rada PB noviniek by mala predkladať MsZ správu o činnosti raz ročne, ale nedodržuje to. Teraz sa podrobnejšie pozrieme na miestne súkromné televízie: TV … Read more

Súťaž na predaj budovy Verejné WC

V predchádzajúcom článku sme Vás informovali o troch verejných súťažiach, ktoré mesto vyhlásilo na nehnuteľnosti vo svojom vlastníctve. Teraz sa bližšie pozrieme na poslednú verejnú súťaž budovy Verejné WC na Strede, pri ktorej jedinej mesto využilo elektronickú aukciu. 1) Verejná súťaž na budovu Verejné WC v roku 2011: V októbri 2011 MsZ zrušilo uznesením verejnú súťaž na predaj budovy … Read more