Ďalšia “pochybná” súťaž

V apríli 2019 sme vás informovali, že kompetentní na webovej stránke mesta zverejnili súťaž na predkladanie ponúk „Poskytovanie služieb poradenstva vo verejnom obstarávaní a príprava žiadostí o poskytnutie NFP.“ Samozrejme to kvitujeme a dúfame, že sa takto budú zverejňovať aj iné súťaže. Bohužiaľ, nie je súťaž ako súťaž.

Verejná súťaž:

Súťaž bolá vyhlásená dňa 02.04.2019. Podmienkou bolo, aby uchádzač preukázal, že je oprávnený poskytovať služby, ktoré sú predmetom verejného obstarávania, naopak nevyžadovali sa žiadne predchádzajúce obraty, referencie a pod.

Do súťaže sa prihlásili 3 uchádzači: PORADENSKÉ SLUŽBY,  K-CENTRUM, spol. a MP PROFIT PB. Ponukou spoločnosti K-CENTRUM, spol. sa komisia nezaoberala, nakoľko jej ponuka prišla na mesto 1 deň po lehote. Súťažili tak len dve spoločnosti.

Porovnanie ponúk:

porovnanie

Na základe zverejnených informácií má spoločnosť PORADENSKÉ SLUŽBY takmer nulové tržby. Očakávali by sme, že ak by mala spoločnosť skutočný záujem uspieť v súťaži, ceny by dala pod hranicu alebo blízko nej. Keďže spoločnosť MP PROFIT už pre mesto robila služby, jej ceny za roky 2016-2017 sú zverejnené. PORADENSKÉ SLUŽBY však ponúkli „premrštené ceny“, napríklad pri podlimitnej zákazke až o 75% drahšie.   

Spoločnosť  MP PROFIT PB tiež značne zdražela služby oproti predchádzajúcim cenám, napríklad pri podlimitnej zákazke o 50% drahšie. Vyvstáva tu otázka, či išlo o skutočnú súťaž?

Kompletné porovnanie

Informácie o spoločnostiach:

Spoločnosť PORADENSKÉ SLUŽBY vznikla v roku 2014 a sídli v Bratislave. Dňa 20.03.2019, len pár dní pred súťažou (02.04.2019) sa novou vlastníčkou stala Radoslava Krabáčová. Dovtedy bol vlastníkom spoločnosti Ivan Krabáč, ktorý si uvádzal adresu Prečín 173. Vyvstáva tu otázka, prečo sa narýchlo menil majiteľ spoločnosti? 

Spoločnosť MP PROFIT PB vznikla v roku 2015 a sídli v Považskej Bystrici. Jej väčšinovým vlastníkom je Peter Potecký. Spoločnosť dosiahla za rok 2018 tržby takmer 1,8 milióna €.

Viaceré pochybnosti:

VIS_VO-1573737959991

1) Radoslava Krabáčová je manželka Jozefa Krabáča, ktorý je brat Ivana Krabáča, pôvodného vlastníka spoločnosti PORADENSKÉ SLUŽBY. Vyvstáva tu otázka, či sa Ivan Krabáč nevymazal zo spoločnosti „len na oko“. Okrem toho, hoci Ivan Krabáč od marca 2019 už v spoločnosti nefiguruje, na dokumente príloha k účtovnej závierke zo dňa 05.06.2019 je stále uvedený ako jej konateľ.

2) Radoslava Krabáčová bývala v bytovke v Zakvášove. V rovnakej bytovke vlastní byt aj prednosta MsÚ Anton Martaus, ktorý bol členom komisie, ktorá rozhodovala o súťaži. Ide o možný konflikt záujmov. Prednosta uviedol: „že z komisie neodišiel preto, lebo ani do dnešného dňa nevie kto je  Ing. Krabáčová, rod. Ligasová a už vôbec neviem či bývala, alebo nebývala v jeho paneláku. Ak by ju videl osobne, možno by ju poznal. Takto podľa mena údajne nevie, kto to je.“  

V zmysle zákona je však každá osoba s rozhodovacími právomocami povinná oznámiť akýkoľvek konflikt záujmov napríklad vo vzťahu k uchádzačovi. Vzhľadom na vyššie uvedené, mal byť prednosta vylúčený z komisie.

3) Kompetentní určili limit zákazky maximálne do 69 tisíc €. Ide tak o zákazku s nízkou hodnotou, a teda “najviac benevoletné podmienky“. Ak by mesto určilo hodnotu 70 tisíc €, išlo by už o podlimitnú zákazku a muselo by splniť širšie podmienky. Podľa môjho názoru tak išlo o účelové určenie limitu.

4) Aby toho nebolo málo Peter Potecký (väčšinový vlastník spoločnosti MP PROFIT PB) a Ivan Krabáč (pôvodný vlastník spoločnosti PORADENSKÉ SLUŽBY) boli spoločníkmi v spoločnosti ROOF SK, a teda spolu podnikali.

Už je nepochybné, prečo spoločnosť PORADENSKÉ SLUŽBY narýchlo menila vlastníka. Podľa môjho názoru, išlo o nastrčenú spoločnosť, ktorá robila „krytie“ spoločnosti MP PROFIT PB pri súťaži. V skutočnosti išlo o dohodnutý biznis a spoločnosť MP PROFIT PB si tak ceny za svoje služby mohla ešte navýšiť.

Urobiť “verejnú súťaž“ tak, aby ceny za poskytované služby značne zdraželi oproti cenám bez súťaže je unikát.

Mikuláš Prokop