Platy a odmeny vedúcich odborov na MsÚ

Už viackrát sme vás informovali o odmene hlavného kontrolóra Mariána Sičáka, ktorá právom vyvoláva „nesympatie“ nie len u niektorých poslancov, ale najmä u verejnosti. Je to z dôvôdu, že kompetentní nevedia zdôvodniť, za čo mu odmenu vlastne dávajú.

Keďže o odmene kontrolóra rozhodujú poslanci, musí strpieť „verejné prejednávanie“ odmeny na zastupiteľstve. Naopak, odmeny ďalších ostávajú verejnosti skryté. Preto sme sa rozhodli pozrieť na odmeny vedúcich jednotlivých odborov na MsÚ.   

72142744_510775003097437_1077423783498743808_n - Copy

Mzdy vedúcich zamestnancov:

MsÚ platy+odmeny

Za rok 2018 mal najvyšší príjem prednosta MsÚ Anton Martaus vo výške 40 698 €, z toho až 9 020 € predstavovala odmena. To je vôbec najvyššia odmena, akú sme doteraz videli. K tomu treba pripočítať ešte ročné odmeny v spoločnostiach Mestské lesy 1 300 € a MDS 2 987,40 €.  Mesačne si tak prišiel na sumu cca. 3 748 €.

Daniela Bubáková mala ročný príjem vo výške 27 928 €, Jozef Bielik 23 459 €, Michal Hamár 23 000 €, Jana Mičková 20 384 €. Najnižší príjem vo výške 17 300 € mala Viera Zboranová.

Ďalšie odmeny vedúcich na MsÚ:

Okrem „premrštenej“ odmeny prednostu MsÚ Antona Martausa vo výške až 9 020 €, dostali odmeny aj ďalší vedúci: Daniela Bubáková dostala odmenu 6 220 €, Michal Hamár 4 600 €, Jana Mičková 3 450 €, Jozef Bielik 2 600 €. Najnižšiu odmenu dostala opäť Viera Zboranová vo výške 1 200 €.

Zaujímavosti:

1) V minulosti sme porovnali platy a odmeny vedúceho na MsÚ Jozefa Bielika s vedúcimi na Okresnom úradom za rok 2014. Priemerný plat na Okresnom úrade bol cca. 12 830 €, pričom Jozef Bielik zarobil 24 280 €, čo je o 89 % viac. Odmeny boli až do „očí bijúce“. Priemerná odmena na Okresnom úrade bola cca. 858 €, čo predstavuje až 6 násobne nižšiu odmenu oproti odmene Jozefa Bielika (5 150 €).

2) Dnes už bývalá vedúca odboru výstavby a rozvoja Viera Zboranová mala v porovnávanom období vždy najnižší plat aj odmeny. V kuloároch sa povráva, že primátor Karol Janas a Viera Zboranová nemajú „najlepšie vzťahy“.

3) Mesto za rok 2018 vyplatilo vedúcim odborov na MsÚ a kontrolórovi (5 129 €) odmeny v celkovej výške až 32 219 € (viac ako 970 tisíc SK).

Mikuláš Prokop