Platy a odmeny v spoločnosti MŠK

Mesto prenajalo na plnenie úloh spoločnosti MŠK majetok v hodnote 7 845 515 € (viac ako 236 miliónov SK).

IMG_4596 - Copy

Štatutárny orgán spoločnosti:

V roku 2018 poslanec Ľubomír Kubovič zarobil prostredníctvom spoločnosti MŠK, ktorej je konateľom a riaditeľom, sumu 31 207,90 €. K tomu treba pripočítať plat poslanca a ročné odmeny v spoločnostiach Mestské lesy 1 000 € a MDS 3 983,28 €.  

MŠK odmeny

Dozorná rada spoločnosti:

Za rok 2018 bol predsedom dozornej rady Jozef Keruľ, ktorý mal ročnú odmenu vo výške 1 000 €, podpredseda Ján Panák mal odmenu 600 €. Poslankyňa Darina Korbašová mala odmenu 450 €, poslanci Juraj Smatana a František Martaus po 300 €. Odmena sa dávala podľa účasti na zasadnutiach dozornej rady. Najviac chýbali práve poslanci Juraj Smatana a František Martaus.

Poslanec Ján Panák, ktorý predkladal návrh odmeny hlavného kontrolóra Mariána Sičáka, pričom nevedel ani výšku odmeny, ktorú sám predkladal, si prilepšil prostredníctvom spoločnosti MŠK nie len ako člen dozornej rady, ale aj za svoje „manažérske služby“. V roku 2017 vo výške 6 960 € a v roku 2018 vo výške 10 200 €.

Novú dozornú radu tvoria poslanci Ladislav Holák, Igor Steiner, Rudolf Karas, Marián Sopčák a Terézia Sárincová.

DR MŠK

Zaujímavosť:

Auditor upozorňoval, že spoločnosť MŠK eviduje ku koncu roka 2017 záväzky po lehote splatnosti viac ako 30 dní voči dvom veriteľom, čím je v zmysle zákona v úpadku a považuje sa za platobne neschopnú. Spoločnosť MŠK sa však obávať nemusela, kompetentní jej napokon vždy schvália potrebnú finančnú injekciu.