Primátor Karol Janas zneužil PB novinky

V PB novinkách bol uverejnený článok, ktorý sa zaoberá mojimi zisteniami ohľadne porušenia zákona. Primátor ukážkovo zneužil mestské noviny a zaútočil na mňa, občana, ktorý sa nebojí pozerať mu na prsty.

Porovnanie PB noviniek vs. Obzor:

PB novinky:
Autorkou článku je Miluša Kollárová, bývala šéfredaktorka PB noviniek. Ide o absolutne účelový článok, bez faktov, ktorý obsahuje len jednostrané tvrdenia kompetentných na ich obhajobu. Chýbajú vyjadrenia viacerých zdrojov, najmä tých, ktoré sa v článku spomínajú ako ÚVO, mňa (ako podávateľa podnetu a občan, na ktorého utočí primátor), ale aj ďalších napríklad poslancov, odborníkov či právnikov.

PB novinky

Obzor:
Autorkou je Deta Pitoňáková. Článok je vyvážený, opiera sa o fakty (napríklad rozhodnutie ÚVO) a priestor vyjadriť sa dostali ÚVO, mesto, ale aj ja, hoci ma raz autorka označuje ako Prokop, inokedy ako Prekop. Priestor dostal aj riaditeľ mimovládnej organizácii INEKO.

obzor 1obzor 2

Rozbor článku PB noviniek:

1) Článok obsahuje chyby v dátumoch: „V marci 2017 poslanci mestského zastupiteľstva schválili dve memorandá o spolupráci pri výstavbe nájomných bytov. Obe memorandá boli ešte na konci roku 2017 po vzájomnej dohode mesta a investorov zrušené.“

V skutočnosti poslanci schválili memorandum v marci 2016 a Dohoda o ukončení platnosti bola podpísana 28.12.2016 a zverejnená dňa 12.01.2017.

2) Mesto bráni svoj postup tým, že sa odvoláva na ďalšie orgány: „Celý tento postup navyše schválil aj Štátny fond rozvoja bývania, ktorý mestu poskytol úver a Ministerstvo dopravy a výstavby SR.“

Predmetné orgány skúmajú úplne iné podmienky, riešia financovanie a nie sú oprávnené sa vyjadrovať k obstarávaniu, ktoré sa ani neuskutočnilo. Jediným kompetentným orgánom je ÚVO, ktoré jasne konštatovalo porušenie zákona.  

1.stupňové rozhodnutie

2.stupňové rozhodnutie

3) Mesto sa snaží problém zjednodušiť: „Ak sme teda pochybili my, museli by dostať pokutu mnohé ďalšie samosprávy“.

ÚVO samozrejme pokutovalo aj iné mestá ako Svidník viac ako 90 tisíc € alebo Šaľu viac ako 339 tisíc €. Okrem toho, spoločnosť HANT Development predala byty aj v iných mestách ako Skalica, tam však spoločnosť vlastnila aj pozemky.

Len na porovnanie, kompetentní nášho mesta schválili prenájom mestského pozemku za 1 €/rok (výmera 6 282 m²), zatiaľ čo mesto Svidník za 500 €/rok (výmera 4 000 m²) a mesto Šaľa 901,90 €/rok (výmera 9 019 m²). Inak povedané, v meste Svidník stál 0,125 €/m², v meste Šaľa 0,10 €/m² a v meste Považská Bystrica 0,000159 €/m².

4) Primátor sa snaží zľachčiť situáciu: „Už aj v minulosti sme sa súdili s úradom pre verejné obstarávanie s pozitívnym výsledkom, aj teraz verím, že zákon bude na našej strane.“

Neviem, ktorý súd mal primátor na mysli. Pokiaľ viem, mesto sa súdilo s ÚVO ohľadne zákazky „Nakladania s komunálnym odpadom“, ktorú vtedy získala spoločnosť MEGAWASTE spol. Súd konštatoval porušenie a uviedol: „Podľa názoru súdu, postup žalobcu (mesta) odporuje logickémú, transparetnému a hospodárnemu postupu.“ Na druhej strane, podľa súdu ÚVO nestihlo podať pokutu v zákonnej lehote. Mesto tak pokutu takmer 172 tisíc € hoci porušilo zákon, našťastie nemuselo uhradiť.

porušenie

Primátor zaútočil aj na mňa:

Primátor si nenechal újsť príležitosť a zaútočil na mňa v mestských novinách, ktoré sú financované z naších peňazí: „Otázkou je, čo chce udavač (teda ja), ktorý UVO žiadal o prešetrenie, takýmito atakmi a podnetmi docieliť. Myslím si, že nejde o nič iné ako o politické záujmy, o dobro mesta tomuto človeku určite ísť nemôže.“

Ak niekto povyšuje ego nad záujmy občanov, tak je to práve primátor Karol Janas. Namiesto toho, aby si priznal chybu, súhlasil so zisteniami ÚVO a ušetril mestu takmer 65 000 €, ide míňať naše ďalšie peniaze na svoju obhajobu.

Ohľadne mojich politických ambícii, ide o ústavne právo každého občana voliť a byť volený, pokiaľ splní zákonom stanovené podmienky napríkla vek. To hádam primátor Karol Janas nejdete spochybňovať.

Mikuláš Prokop