Aktuálne verejné súťaže na pozemky

V máji 2019 mesto vyhlásilo dve nové súťaže na pozemky. Jedna sa týka pozemkov pri Tescu, druhá pozemkov pod Rozkvetom. Najmä druhá súťaž je zaujímavá a zdá sa, že ide o pozemky v prospech konkrétneho záujemcu. Uzávierka je do 24.06.2019 o 12:00 hod. Po tom, ako sme kritizovali kompetentných, že pri predaji pozemkov pri Tescu nevyužili reklamné banery, teraz ich použili. Dúfame, že tak budú robiť pri každom predaji.

Opakujúca súťaž na pozemky pri Tescu:

aktuálnaIMG_4014

Ide o opakujúcu súťaž na pozemky, do ktorej sa minulý rok nikto neprihlásil. Na predaj sú dva pozemky o celkovej výmere 1 112 m². Všeobecná hodnota pozemkov na základe posudku je 53 064,64 €.

tesco pozemky

Oproti pôvodnej súťaži v roku 2018 došlo k viacerým zmenám:

-Kompetentní pôvodne nevyužili reklamné banery, ktoré sa osvedčili pri iných predajoch (napr. Poľovník). Teraz ich použili.
-Klesla cena pozemkov z pôvodných 49,82 €/m² na súčasných 47,72 €/m².
-Cena pre záujemcov predtým nebola záväzná, teraz musí byť minimálne vo výške znaleckého posudku.

Pozemky sú síce v dobrej lokalite, ale prístupová cesta nie je vybudovaná až na pozemok, sú tam stromy a cez pozemok idú inžinierske siete, ktoré treba preložiť.

Súťaž na pozemky pod Rozkvetom:

Ide o predaj troch pozemkov v celkovej výmere 16 441 m². Všeobecná hodnota pozemkov na základe znaleckého posudku Jarmily Baliakovej je 443 183,58 €. Kúpna cena musí byť minimálne vo výške znaleckého posudku a nehnuteľnosti je možné odkúpiť len spoločne podľa najvyššej ponuky za všetky pozemky v celosti.

 pozemok rozkvet

Koľko občanov mesta alebo podnikateľov si dovolí kúpiť pozemky v hodnote viac ako 443 tisíc €? Veľa ich asi nebude. Vyzerá to skôr ako pozemky v prospech konkrétneho záujemcu. Podľa nášho názoru, kompetentní vyhlásili súťaž „pro forma“, aby mohli argumentovať: “Však prihlásiť sa mohol každý”.

Zaujímavé je, že reklamné banery ohľadne pozemkov pod Rozkvetom až dvakrát niekto odstránil. Horný baner je dobre viditeľný, avšak dolný nie, od cesty ho ľahko prehliadnete.

IMG_4017IMG_4015

Nedostatočné informácie:

Hoci kvitujeme, že kompetentní využili reklamné banery, záujemcovia však potrebné informácie len ťažko nájdu. Na banery sa uvádza: „Bližšie informácie: www.povazska-bystrica.sk“. Po otvorení webovej stránky nič ohľadne súťaže nenájdete. Musíte najskôr kliknúť na pravej strane na „Elektronická úradná tabuľa“, potom v novom okne v kategórii dokumentu zadať „Obchodná verejná súťaž“ a až potom nájdete aktuálne súťaže. Záujemca najlepšie urobí, ak sa rovno pôjde opýtať na mestský úrad.

postup

Mikuláš Prokop