Spoločnosť Mestské lesy

Mestské lesy majú prívlastok „zlaté vajce“. V kuloároch sa hovorí, že o spoločnosť (jej majetok) má údajne záujem niekto z podnikateľského prostredia. Na základe dostupných informácií majú lesné pozemky v majetku mesta hodnotu 19 896 332 € (takmer 600 miliónov SK).

odmeny lesy

Štatutárny orgán spoločnosti:

V roku 2018 mal konateľ spoločnosti Peter Stoklasa sumu 3 866 € mesačne a II. konateľ, poslanec František Matušík sumu 331,94 € mesačne. Pritom práve poslanec František Matušík v minulosti funkciu II. konateľa kritizoval a bol za jej zrušenie.

Dozorná rada spoločnosti:

Za roky 2016-2018 mal v dozornej rade najvyššiu odmenu prednosta Anton Martaus v celkovej výške 3 900 €. Poslanec Juraj Pekár mal odmenu 3 300 € a zvyšní poslanci Roman Jaroš, Ľubomír Kubovič, Janka Veličová a Peter Zvak mali odmenu 3 000 €.

Miroslav Škorík bol kedysi riaditeľom štátnych lesov a do funkcie člena dozornej rady ho osobne nominoval primátor Karol Janas a poslanci ho schválili. Hoci vtedy kompetentní argumentovali, že ide o odborníka a takých ľudí potrebujeme v kontrolných orgánoch, novú dozornú radu tvoria už len výlučne poslanci Juraj Pekár (od roku 2007), Peter Zvak, Miroslav Bubák, Darina Korbašová, Ľudmila Čičková, Taťjana Žikavská a Jarmila Tomanová.

Zatiaľ čo v predchádzajúcom období bola v dozornej rade jedinou ženou len poslankyňa Janka Veličová, v súčasnej rade máme až štyri poslankyne.

nová DR