Spoločnosť MŠK lacno prenajíma priestory

Mestská spoločnosť MŠK podľa nášho názoru lacno prenajíma priestor fitnesscentra v športovej hale, známy ako „Relax“, o výmere 332 m². Hoci trhové ceny rastú, kompetentní priestor prenajímajú za pôvodnú cenu z roku 2012.

Už v roku 2011 sa uskutočnili dva zámery prenechania fitnesscentra do nájmu. V prvom prípade bol zámer neúspešný a v druhom prípade boli zistené pochybenia, pre ktoré bol zámer zrušený a rozviazal sa pracovný pomer s vedúcim výrobno-technického úseku MŠK.

relax

Verejná súťaž (celkovo už tretí pokus):

Začiatkom roka 2012 prebehla verejná súťaž o najvhodnejšiu (nie najvyššiu) ponuku, do ktorej sa prihlásili až štyria uchádzači. Svoje ponuky zdôvodnili výškou potrebných investícii a krátkou dobou nájmu – toto si zapamätajte.

porovnanie

Okolo súťaže sa však diali viaceré „zvláštne veci“, napríklad jednému z uchádzačov niekto zaťal krompáč do auta. Komisia napokon konštatovala, že žiadny uchádzač nesplnil podmienky a súťaž zrušila.

Neskôr v roku 2012 spoločnosť MŠK vyhlásila ďalšie dve súťaže, teraz už o najvyššiu (nie najvhodnejšiu) ponuku, do ktorých sa nikto neprihlásil. Zvláštne, keďže o priestor bol na základe predchádzajúcej súťaže evidentne záujem. Dôvodom mohli byť aj nové súťažné podmienky.

Príchod nového uchádzača:

Koncom roka 2012 prichádza nový uchádzač, spoločnosť DUHA Studio, ktorej majiteľom je Ján Tatiersky, o ktorom sme vás informovali, že získal pozemok v centre mesta bez verejnej súťaže.

porovnanie 2

V porovnaní s predchádzajúcimi ponukami dala spoločnosť DUHA Studio druhú najnižšiu cenu. V prípade najvyššej ponuky Ladislava Vrbicu by spoločnosť MŠK za štyri roky získala sumu až o 19 584 € viac ako v prípade spoločnosti DUHA Studio. Spoločnosť MŠK so spoločnosťou DUHA Studio ako jediným uchádzačom uzatvorila zmluvu na dobu 4 rokov (01.01.2013 – 31.12.2016).

Do zmluvy sa dostali „zaujímavé“ podmienky:

Napriek tomu, že to nebolo v súťažných podmienkach a aj pôvodní uchádzači uvádzali, že ich ponuka zohľadňuje krátku dobu nájmu, v zmluve so spoločnosťou DUHA Studio sa zrazu uvádza:

zmluva ustanovenie

Vykonané investície nemôžu byť dôvodom na predĺženie zmluvy, nakoľko išlo o jednu z podmienok súťaže. Prednostné právo už bolo viackrát kritizované rôznymi orgánmi ako Najvyšším kontrolným úradom. Podmienka, že ak by zmluva nebola predĺžená, spoločnosť DUHA Studio má právo na ďalších 10 rokov podnájmu je absolútny nonsens. Spoločnosť DUHA Studio tak môže mať nájom „donekonečna“.

Nová súťaž? A na čo…:

Spoločnosť MŠK neurobila novú súťaž, ale predĺžila zmluvu so spoločnosťou DUHA Studio na dobu 5 rokov (31.12.2016-31.12.2021). K predĺženiu zmluvy došlo za úplne rovnakú cenu ako v roku 2012, teda 2,17 €/m². Na základe viacerých realitných kancelárií sú však trhové ceny minimálne vo výške 5 €/m². Spoločnosť MŠK tak získa sumu 43 200 € (za 5 rokov), pričom za trhové ceny by mohla získať sumu až okolo 100 tisíc €.

Hlavný kontrolór Marián Sičák nás informoval: „V súčasnosti prebieha reštrukturalizácia spoločnosti MŠK, v rámci ktorej budú prehodnocované jednotlivé zmluvy s podnájomcami, medzi nimi aj zmluva so spoločnosťou DUHA Studio, takže nie je vylúčené, že ceny za jednotlivé podnájmy budú upravované.“

posilka

Hoci má spoločnosť MŠK dobrý priestor, ktorý môže sama riadiť, prenechá biznis tretej osobe. Naopak, mesto v júni 2018 pred voľbami za mestské financie urobilo ďalšiu posilňovňu pre hádzanárov v iných priestoroch športovej haly. Musíme vyvíjať tlak, aby mestské spoločnosti s financiami (ale aj majetkom) nakladali transparentne, hospodárne a efektívne. Nemôžeme tolerovať uzatváranie zmlúv s „našimi ľuďmi“ za zatvorenými dverami.

 Mikuláš Prokop