Daň za psa

Ako prvú sme spracovali a porovnali daň za psa, ktorá sa delí na daň za psa v byte a daň za psa v rodinnom dome. Niektoré mestá vyberajú zvlášť poplatok aj za podnikateľské priestory. Mesto Zvolen má dokonca aj poplatok za záhradkársku a chatovú oblasť.  

Na základe záverečných účtov mesto Považská Bystrica vyberie na tejto dani sumu vo výške okolo 30 tisíc € ročne.

porovnanie pes

Poplatky za psa:

Mestá Považská Bystrica, Zvolen a Nitra majú najvyšší poplatok za psa v byte vo výške až 50 €, naopak najmenšie poplatky majú Trnava vo výške 33,19 € a Trenčín len 30 €.

Mestá Zvolen a Poprad majú najvyšší poplatok za psa v rodinnom dome vo výške 20 €, naopak najmenšie poplatky majú Nitra vo výške 7 € a Žilina len vo výške 5 €.

Podľa nášho názoru by mesto Považská Bystrica malo:

-zjednotiť daň za psa v rodinnom dome ako to majú aj iné mestá,
-zmenšiť pomer medzi poplatkom za byt a rodinným domom ako to je napríklad v mestách Poprad, Trenčín, Trnava alebo Banská Bystrica. Nestotožňujeme sa s mestami Žilina, kde je rozdiel medzi poplatkom v byte a rodinným domom až 8 násobný, Nitrou, Považskou Bystricou a Martinom, kde je rozdiel viac ako 7 násobný resp. 5 násobný.

Len pre zaujímavosť, mesto Martin má dokonca zvýšený poplatok vo výške 67 € za „väčšieho alebo bojového“ psa ako je nemecký ovčiarsky pes, doga, doberman, rotweiler, boxer, malamut, retriever, mastif, pitbull, americký stafordšírsky teriér, bulteriér a pod.

Zníženie poplatku za psa a oslobodenie od poplatku:

Porovnanie zľavy a oslobodenia v mestách (rozklikni tu)

Veľmi zaujímavé sú najmä zľavy a oslobodenia od platenia daní za psa, ktoré majú upravené jednotlivé mestá.

Po 1) v Považskej Bystrici má 50% zľavu osamelo žijúci starobný dôchodca v byte, ktorý teda platí poplatok za psa v byte vo výške 25 € a poplatok v rodinnom dome ostáva vo výške 10 € (7 € mestské časti).

Naopak v Prievidzi osamelo žijúca osoba staršia ako 65 rokov a v Nitre osamelo žijúci dôchodca neplatia poplatok vôbec. Dokonca v Michalovciach neplatia občania starší ako 70 rokov (všetci, nie len osamelo žijúci) poplatok vôbec.

Vo Zvolene platia osamelí dôchodci poplatok v rodinnom dome aj v byte vo výške 5 € a v Martine platia 9 €.

Po 2) v mestách ako Prievidza, Poprad, Trenčín, Trnava a Žilina sú úplne oslobodené od poplatku napríklad psy využívaní na záchranné práce. V Považskej Bystrici to bohužiaľ neplatí.

Po 3) najviac kvitujeme poskytovanie pomoci pri adoptovaní psov z útulkov. Viaceré mestá poskytujú občanom buď zľavu alebo úplné oslobodenie od poplatku na určitý čas. Mestá dávajú psom v útulkoch možnosť na dôstojný život a občania sú motivovaní tým, že ušetria financie. Okrem toho, dochádza k zachráne psa pred utratením a uvoľneniu miesta ďalším psom bez domova.

Zľavu z poplatku poskytuje Prievidza vo výške 25% a Nitra vo výške 50%. Mestá Poprad, Trnava a Banská Bystrica poskytujú oslobodenie od poplatku na 12 mesiacov. Najväčšiu podporu poskytujú mestá Michalovce a Trenčín, ktoré poskytujú úplné oslobodenie od poplatku na celú dobu.

Mesto Považská Bystrica poskytuje útulku Hafkáči každoročne dotáciu vo výške 10 000 €, za čo mu treba rozhodne poďakovať. Ide o podporu fungovania útulku ako takého, my budeme žiadať podporu aj pre občanov, ktorí si adoptujú psíka z útulku.

Obrátime sa na kompetentných s požiadavkou, aby občanom, ktorí si adoptujú psíka z útulku alebo majú záchranárskeho psa, bola poskytnutá 50% zľava alebo úplne oslobodenie od poplatku.

Mikuláš Prokop