Hlasovania poslancov v citlivých témach

Pozrite sa, ako hlasovali jednotliví poslanci v témach ako odmena hlavnému kontrolórovi, neudelenie slova občanovi, predaje mestského majetku pod cenu znaleckého posudku alebo bez verejnej súťaže. Poslanci sa nás snažia teraz pred voľbami presvedčiť, že si práve oni zaslúžia naše hlasy. Paradoxne, viacerí z nich nedovolia vystúpiť občanovi na mestskom zastupiteľstve napríklad tým, že alibisticky nehlasujú vôbec. Ďalší poslanci pri predaji pozemku v prospech poslanca schválili zníženie kúpnej ceny na polovicu. Veríme, že aj tieto informácie vám pomôžu pri rozhodovaní.

Nech už dáte hlas ktorémukoľvek kandidátovi, nezabudnite ho kontrolovať. Zaujímajte sa či presadzuje vaše alebo súkromné záujmy, či plní svoje predvolebné sľuby alebo ako hlasuje. Nájdite si čas a príďte sa pozrieť na mestské zastupiteľstvo. Verte nám, že vám to “otvorí oči”.

Odmena hlavnému kontrolórovi:

Odmena pre hlavného kontrolóra bola v roku 2018 vo výške 4 903 € a v roku 2017 vo výške 5 934 € (návrhy prešli):

odmena-za-rok-2018 odmena-za-rok-2016-300x293

Udeľovanie slova občanom:

1) Zmena rokovacieho poriadku, aby občan mohol vystúpiť k jednotlivým bodom bez hlasovania poslancov (návrh neprešiel):

pozmenovák Péliho

2) Moja viacnásobná snaha vystúpiť k jednotlivým bodom na zastupiteľstve (návrhy neprešli):

neudelnie slova križovatkaneudelenie slova hl. kontrolor 2018

neudelenie slova hl kon. 2017

Predaje mestského majetku:

1) Predaj mestských budov (návrhy prešli):

PoľovníkPX-Centrum

vojenská správa

2) Predaje mestských pozemkov (návrhy prešli):

a) Schválenie pozmeňujúceho návrhu poslanca Romana Jaroša na zníženie kúpnej ceny za pozemok v centre mesta zo sumy 8 342 € na sumu 4 171 € v prospech poslanca Františka Matušíka.

b) Predaj pozemku v centre mesta bez verejnej súťaže.

c) Ďalší predaj pozemku bez verejnej súťaže.

Mikuláš Prokop