Propagačný materiál Karola Janasa

Ďaľšie “PR“ primátora Karola Janasa za naše peniaze. Propagačný materiál obsahuje fotky a informácie, ktoré už boli zverejnené napríklad v PB novinkách alebo projekty, ktoré zabezpečili iné subjekty ako modernizácia železničnej trate, rekonštrukcia budovy Diamonu alebo kaštieľa v Orlovom, výstavba výrobných hál, obchodných domov alebo súkromnej bytovky a pod.

Lackovič vs. Janas - Copy

Primátor často poukazuje na chyby svojich predchodcov ako napríklad televízia iTV, bytovka na Rozkvete, plaváreň a pod., pričom on by to nikdy nedovolil. Výdobytok – propagačný materiál, ktorý začal používať exprimátor Ľuboš Lackovič si však s radosťou ponechal.

Porovnanie propagačného materiálu 2015-2018 s predchádzajúcimi číslami:

Propagačný materiál 2015-2018, ktorý mesto nedávno doručilo do našich schránok je len “zbierka“ predchádzajúcich materiálov za roky 2015,2016,2017. Inak povedané, ide o opakujúce sa fotky a texty, za ktoré sme už raz zaplatili.  

Propagačný materiál 2015-2018 má s materiálom 2015 spoločných 40 fotiek a 50 textov, s materiálom 2016 má spoločných 41 fotiek a 49 textov, a s materiálom 2017 má spoločných 47 fotiek a 66 textov. Celkovo teda rovnakých 128 fotiek a viac ako 160 textov. Ide o účelový predvolebný materiál primátora, za naše peniaze.

 materiál 2016 fotofotka 2015-2018

Stručná história:

V článku Nitky oligarchu sme vás informovali o obstarávaní, ktoré pre mesto robil poslanec Ján Kunovský. Zvíťazila v ňom spoločnosť VERSUS (zabezpečovala tlač PB noviniek a propagačného materiálu aj predtým) ako jediný uchádzač. Poukázali sme najmä na 4 násobné zdraženie propagačného materiálu zo sumy 1 455 € na sumu 5 489,10 €. 

V článku o PB novinkách sme vás informovali o zlom hospodárení PB noviniek a odporučili sme konkrétne zlepšenia, napríklad nové obstarávanie alebo zníženie počtu PB noviniek.

Primátor informoval, že novým obstarávaním, v ktorom uspela spoločnosť MAFRA sa podarilo ušetriť finančné prostriedky, najmä došlo k zníženiu ceny za propagačný materiál zo sumy 5 489,10 € na sumu 1 479,15 €. Samozrejme nás to potešilo, hoci sme opäť máli výhrady voči obstarávaniu.

Spoločnosť VERSUS a cena v roku 2012:

Cena na základe zmluvy z roku 2012 za 12 strán (8 vnútro +4 obal) bola cca. 1 455 €.

1) V roku 2013 mesto rozposlalo propagačný materiál 2012, mal 12 strán (8 vnútro + 4 obal) a stál 1 457,28 €.

2)  V marci 2014 mesto rozposlalo propagačný materiál 2013, mal 12 strán (8 vnútro + 4 obal) a stál 1 496,76 €.

3) V októbri 2014 mesto rozposlalo propagačný materiál 2010-2014, mal 16 strán (12 vnútro + 4 obal) a stál 1 896,96 €.

Spoločnosť VERSUS a cena v roku 2015:

Cena na základe zmluvy z roku 2015 za 12 strán (8 vnútro +4 obal) bola 5 489,10 €.

1) V roku 2015 mesto rozposlalo propagačný materiál 2015, mal 12 strán (8 vnútro + 4 obal) a stál 2 473,50 €.

Za propagačný materiál 2015 sme oproti materiálu 2010-2014 zaplatili o 577 € viac, hoci mal menej strán. Napokon sme mohli byť radi, keďže na základe zmluvy mal stáť až 5 489,10 €. Spoločnosť VERSUS “našťastie“ poskytla mestu zľavu.

Spoločnosť MAFRA a cena v roku 2017:

Cena na základe novej zmluvy za 12 strán (8 vnútro +4 obal) je 1 479,15 €.

1) V roku 2017 mesto rozposlalo propagačný materiál 2016, mal 12 strán (8 vnútro + 4 obal) a stál 1 479,08 €.

2) V roku 2018 mesto rozposlalo až dva propagačné meteriály:

a) propagačný materiál 2017, mal 16 strán (12 vnútro + 4 obal) a stál 2 319,41 €.
b) propagačný materiál 2015-2018, mal 24 strán (20 vnútro + 4 obal) a stál 2 810,13 €.

Skutočne došlo k ušetreniu?:

Novým obstarávaním síce došlo k zníženiu ceny za propagačný materiál zo sumy 5 489,10 € na sumu 1 479,15 €, bohužiaľ, len za materiál 2016 sme zaplatili vysúťaženú sumu. Zvyšné dva propagačné materiály sa predražili.

Vo februári 2018 si primátor objednal materiál 2017, nie však 12 stranový, ale 16 stranový, ktorý stál 2 319,41 € (vysúťažená suma 1 479,15 €). Za 4 strany navyše sme zaplatili 840 €. V septembri 2018 si primátor objednal ďalší materiál 2015-2018, opäť nie 12 stranový, ale rovno “dvoj-číslo“, teda až 24 stranový, ktorý stál 2 810,13 € (vysúťažená suma 1 479,15 €).

Spoločnosti MAFRA sme v zmysle novej zmluvy mali za propagačný materiál zaplatiť za 3 roky celkovú sumu 4 437,46 €. V skutočnosti sme len za 2 roky zaplatili 6 608,62 € (viac až o 49%).  

Na základe zverejnených faktúr sa za propagačný materiál od roku 2013 zaplatilo viac ako 14 400 €. Naozaj kompetentným nestačia PB novinky? Budeme vyvíjať tlak a žiadať, aby primátor Karol Janas z budúceho verejného obstarávania propagačný materiál úplne odstránil.

Mikuláš Prokop