Propaganda Karola Janasa v PB novinkách

PB novinky sú neobjektívne mestské noviny, ktoré slúžia na propagáciu primátora Karola Janasa a vyvolených. Naopak, vôbec sa v nich nedočítate o porušení zákona zo strany mesta či poslanca, alebo že televízia TV Považie vysielala bez platnej licencie a pod.

KJ špinavá kampaň

Propaganda v PB novinkách:

Bohužiaľ, zneužívanie mestských novín je časté. Preto nás zaujímalo, ako sa PB novinky využívajú v predvolebnej kampani. Porovnali sme 14 posledných vydaní PB noviniek. Celkovo v nich bolo 121 zmienok o meste, pričom až 68 krát bol spomenutý súčasný primátor Karola Janas. To je viac ako v polovici článkov.  

celkové porovnanie

rozbor-PB-noviniek

Menší priestor v PB novinkách (napríklad vyjadrenie alebo poďakovanie):

Poslanci Ladislav Holák (2 krát), Ľubomír Kubovič, Peter Máťoš (4 krát), František Matušík st. (2 krát), Ján Panák, Juraj Pekár, Iveta Pospíšilová, Marián Sopčák, Igor Stiener (2 krát) a Peter Zvak (5 krát).

Kandidát na poslanca Jozef Jacek (2 krát).

Fotky v PB novinkách:

Najviac fotiek v PB novinkách mal jednoznačne poslanec Peter Zvak až 11, primátor Karol Janas mal 9 fotiek a viceprimátor Peter Máťoš mal 5 fotiek. Poslanci Igor Steiner mal 3 fotky a František Matušík st. mal 2 fotky. Poslanci Darina Korbašová, Ľubomír Kubovič, Ján Kunovský, Andrej Péli, Ján Panák a Iveta Pospíšilová mali po 1 fotke.

Kandidáti na poslancov Miroslav Magdech 2 fotky, Daniela Barbosová, Juraj Firit a Miloš Rác po 1 fotke.

Zaujímavé bolo sledovať, kto a kedy dostal priestor. Raz len primátor, inokedy primátor a predseda VMČ. Inde zase nedostal priestor predseda VMČ, ale len poslanec. Dokonca existuje prípad, kedy nedostal priestor predseda VMČ ani poslanec, ale kandidát na poslanca, ktorý sa nezabudol primátorovi poďakovať.

Platená inzercia v Obzore:

petit

Mesto si od júla 2018-doteraz zaplatilo inzerciu v My noviny stredného Považia vo výške 2 400 €.

Zaujímavosti:

Poslanec a kandidát na primátora Andrej Péli bol v PB novinkách spomenutý iba jedenkrát ako reakcia na vyjadrenie poslanca Petra Zvaka.

Dvojstrana venovaná len primátorovi Karolovi Janasovi bez akéhokoľvek iného názoru, napríklad z radov poslancov alebo protikandidátov na primátora.

PB novinky si vyhradzujú právo odmietnuť zverejnenie článku, ktorý môže poškodiť dobré meno PB noviniek, mesta ako vydavateľa a jeho záujmy. „Považskobystrické novinky nie sú povinné takéto rozhodnutie zdôvodňovať.“

Primátorovi bolo poďakované aj v športovom článku: „To, že každý týždeň skáče do vody organizovane viac ako 300 detí z Považskej Bystrice a okolia pod kvalifikovaným a odborným dohľadom je odrazom dobrých podmienok, ktoré vytvára mesto Považská Bystrica pre plavcov. Či už priamo – záujmom p. primátora Karola Janasa, i prostredníctvom MŠK PB a jej riaditeľa Ľubomíra Kuboviča.“

Je smutné, že primátor Karol Janas zneužíva PB novinky na svoju politickú propagandu za naše peniaze. Ale skutočnosť, že to PB novinky dovolia, a že sa to robí takto bez hanby je neakceptovateľné. Tomuto sa hovorí rovnosť zbraní? Postrádame nestrannosť, pluralitu názorov a vyvážený obsah najmä v predvolebnom politickom boji.

Mikuláš Prokop