Ivan Sikorai spreneveril financie združeniu VZOSTUP5

V minulosti sme vás informovali, že Ivan Sikorai ohľadne združenia Chceme krajšiu PB klamal. Preukázalo sa, že predmetné združenie nikdy neexistovalo. V súčasnosti je ich FB stránka nefunkčná. Vyvstáva tu otázka, kam išli všetky financie, či na dobročinný alebo súkromný účel?

Minulosť Ivana Sikoraia:

1) V októbri 2010 bol Okresným súdom v Liptovskom Mikuláši podmienečne odsúdený za pokračovací prečin podvodu na 18 mesiacov, so skušobnou dobou vo výmere 2 roky. Súd ho zaviazal nahradiť škodu vo výške viac ako 11 600 €.

Pod zámienkou výhodného investovania s výnosom 60% až 100% vylákal rôzne sumy od siedmich ľudí, pričom tieto financie nevyužil na investovanie, ale pre seba.

2) Ivan Sikorai sa z trestu nepoučil a trestnú činnosť páchal ďalej. V januári 2012 bol Okresným súdom v Považskej Bystrici opäť podmienečne odsúdený za pokračovací zločin podvodu na 3 roky, so skušobnou dobou vo výmere 4 roky. Súd ho zaviazal nahradiť škodu vo výške viac ako 63 000 €.

Pod zámienkou výhodného zúročenia, po predložení falošných dokladov o tom, že pracuje ako finančný poradca zapísaný v registri Národnej banky SR vylákal rôzne sumy od trinástich ľudí, pričom tieto financie nevyužil na investovanie, ale pre seba.

3) V januári 2013 mu Okresný súd v Považskej Bystrici odpustil zvyšok trestu, nakoľko splnil podmienky amnestie, ktorú v roku 2013 udelil bývalý prezident SR Ivan Gašparovič.

Pôsobenie Ivana Sikoraia v združení VZOSTUP5:

VZOSTUP5 je občianske združenie, ktoré pomáha ťažko zdravotne postihnutým občanom, a ktorým sa Ivan Sikorai prostredníctvom FB stránky rád chválil. VZOSTUP5 si myslelo, že naše informácie sú zavádzajúce a v marci 2017 urobilo z Ivana Sikoraia svojho predsedu, čo sa im stalo takmer osudným.

IMG_6182IMG_5433

V septembri 2017 sa na mňa obrátili predstavitelia VZOSTUP5 a požiadali ma o pomoc. Ivan Sikorai za necelých 6 mesiacov ako sa stal predsedom VZOSTUP5 im z účtu spreneveril takmer 20 000 €. Klamal členov napríklad tým, že získal rôznych sponzorov, finančné prostriedky, zamestnankyni združenia nevyplácal mzdu a pod. Na meno VZOSTUP5, ale na iný účet si požičal financie aj od spoločnosti MEGAWASTE SLOVAKIA vo výške 2300 €. VZOSTUP5 ho napokon vylúčilo.

Každý súdny človek by si priznal chybu a urobil všetko preto, aby veci napravil. Ivan Sikorai len pár dní potom, ako bol zo VZOSTUP5 vylúčený, a teda nemohol konať v ich mene, si na meno VZOSTUP5 zakúpil vtedy najnovší iphone 7. Spôsobil im ďalšiu škodu, keďže faktúry samozrejme neplatil. Dlžnú sumu za telefón a faktúry vo výške cez 900 €, napokon uhradila jeho mama.

Ivan Sikorai sa dokonca chváli vysokoškolským titulom „Mgr.“, ktorý však ako napokon sám priznal nikdy nemal. Od mája 2017 pracoval ako regionálny koordinátor pre IUVENTU, ktorá s ním po pár mesiacoch ukončila spoluprácu.

IMG_5711IMG_5875IMG_6268

Trestné konanie VZOSTUP5 vs. Ivan Sikorai:

V marci 2018 bol Okresným súdom v Považskej Bystrici opäť podmienečne odsúdený za pokračovací prečin sprenevery a prečin podvodu na 2 roky, so skušobnou dobou vo výmere 4 roky. Súd ho zaviazal nahradiť škodu vo výške viac ako 5 200 €. Bohužiaľ, škodu združeniu VZOSTUP5 neuhrádza.

Súčasnosť:

Od júna 2017 pracoval ako koordinátor medzirezortnej pracovnej skupiny pre Radu mládeže TNK, kde mal na starosti vzdelávanie. Ako uviedol predstaviteľ združenia Rady mládeže TNK, do tejto funkcie ho menoval sám predseda TSK Jaroslav Baška. Na základe informácií Rady mládeže Slovenska, Rada mládeže TNK je samostatná organizácia, ktorá ku nim nepatrí, hoci z času na čas spolupracujú.

Viacerí občania boli voči našim zisteniam skeptickí. Bohužiaľ, aj takýto ľudia znižujú dôveru občanov voči tým, ktorí chcú naozaj veci meniť. Je smutné, keď sa preukáže, že aj “dobrovoľník roka“, ktorému občania dôverovali mal napokon úplne iný úmysel.

Vyvstáva tu otázka, či s ním určité osoby nemali “politický záujem“. Ivan Sikorai dostával veľký mediálny priestor, jedno ocenenie za druhým, chválil sa známosťami na meste, pričom kompetentní sa po informovaní o jeho podvodoch tvárili, že sa nič nedeje a naďalej s ním udržiavali kontakt. Kompetentní ho dokonca nechali prednášať študentom na MsÚ v Považskej Bystrici, napriek tomu, že už bol odsúdený.

Ivan-Sikorai-Karol-JanasIMG_6179ROD_5513-1024x683-1170x780IMG_6261

Mikuláš Prokop

Zdroj: www.povazska24.sk