Poslanec Jozef Keruľ šoféroval pod vplyvom alkoholu

Obdržali sme informáciu od neznámeho občana, ktorú sme museli overiť.

keruľ

Overenie informácie:

Môžeme potvrdiť, že dňa 19. augusta 2018 poslanec mestského zastupiteľstva, člen mestskej rady, člen dozornej rady mestskej spoločnosti MŠK (100% podiel mesta) a predseda predstavenstva spoločnosti MDS (34% podiel mesta) Jozef Keruľ šoféroval pod vplyvom alkoholu.

Pri dychovej skúške mu bola nameraná hodnota 0,29 mg/l, čo predstavuje cca. 0,60 promile. Jozef Keruľ sa tak dopustil priestupku, za ktorý mu možno uložiť pokutu od 150 € do 800 € a zákaz činnosti viesť motorové vozidlo až na tri roky.  

Jozef Keruľ sa môže usmievať:

Poslanec Jozef Keruľ by mal ísť príkladom, najmä z pohľadu funkcie predsedu predstavenstva a riaditeľa spoločnosti MDS, ktorá zabezpečuje autobusovú dopravu v našom meste. Ak svojim konaním stratil nejaké body, tak z pohľadu verejnej mienky, nie z pohľadu politického:

1- V médiách sa o jeho nezodpovednosti nikde nedozviete.

2- Hoci mu bola nameraná hodnota vo výške cca. 0,60 promile, dopustil sa len priestupku a nie trestného činu. O svoj poslanecký mandát sa tak báť nemusí.

3- Členom štatutárneho orgánu spoločnosti MDS Jozef Keruľ, Ján Oravík (zánik funkcie 26.06.2017), Katarína Oravíková Podoliaková (vznik funkcie 26.06.2017) a Radovan Čmelo boli za rok 2017 vyplatené peňažné príjmy za výkon funkcie a podiel na zisku spoločnosti vo výške 264 447,01 € (takmer 8 miliónov SK). Čo predstavuje sumu cca. 88 149 € na jedného člena (takmer 2,7 milióna SK).

odmena 2017

Vyvstáva tu otázka, či v prípade Jozefa Keruľa ide o jediné príjmy nakoľko je aj riaditeľom v predmetnej spoločnosti.

Osobitný zreteľ opäť v akcií:

Na augustovom zastupiteľstve predali poslanci tri pozemky o celkovej výmere 2 376 m² cez osobitný zreteľ v prospech spoločnosti MDS za sumu 67 240,80 €. O zneužívaní osobitného zreteľa sme vás už viackrát informovali.

Zaujímavejšia je však ďalšia skutočnosť. V roku 2016 sa cez osobitný zreteľ v prospech spoločnosti MDS plánovali predať len dva pozemky o výmere 51 m²  a 102 m². Znalecký posudok vtedy robil Miroslav Čičkán, ktorý pozemky ohodnotil na sumu 9 980,19 €, čo predstavuje sumu 65,23 €/m². K predaju však nedošlo.

Kompetentným sa to asi nepáčilo. Preto v roku 2018 dali vypracovať nový znalecký posudok, ktorý vypracoval už Bohuslav Lučivjanský. Informovali sme o ňom v súvislosti so stavebnými pozemkami na Hlinách. K dvom predchádzajúcim pozemkom pribudol ďalší o výmere 2 223 m². Ako sme už vyššie uviedli, celková výmera bola 2 376 m² a pozemky ohodnotil na sumu 67 240,80 €, čo predstavuje sumu 28,30 €/m². Cena sa tak viac ako 2 násobne znížila. 

Zaujímavosti ohľadne spoločnosti MDS:

celkové-tržby

Podľa registra partnerov verejného sektora mesto Považská Bystrica vlastní 34% podiel v spoločnosti MDS. Spoločnosti MDS boli vyplatené z mestského rozpočtu financie v roku 2015 vo výške 72%, v roku 2016 vo výške 54% a v roku 2017 vo výške 53% (spoločnosť MDS vyplatila mestu sumu vo výške 126 169 €) z celkových tržieb.

Na základe výšky financií, ktorými sa mesto podieľa na celkových tržbách spoločnosti MDS, by mesto malo mať vyšší podiel než len 34%. Vyvstáva tu otázka, prečo tomu tak nie je? Kompetentným to asi neprekáža.

Mikuláš Prokop