Majiteľa spoločnosti MEGAWASTE vyšetruje NAKA

O spoločnosti MEGAWASTE SLOVAKIA sme vás už viackrát informovali. Naposledy sme poukázali na nedávnu zákazku na 10 rokov vo výške 33 561 787 € (viac ako 1 miliarda SK), ktorú spoločnosť získala od mesta Považská Bystrica.  

Vyšetrovanie Národnou kriminálnou agentúrou:

Na základe infožiadosti sme sa dozvedeli, že majiteľ spoločnosti MEGAWASTE, Róbert Bušfy je vyšetrovaný pre pokračovací zločin Skrátenie dane a poistného a obzvlášť závažný zločin Legalizácia príjmu z trestnej činnosti. Okrem toho mu Úrad špeciálnej prokuratúry GP SR zaistil majetok a zakázal s ním nakladať.

Prokop_Mikuláš

Majiteľa spoločnosti MEGAWASTE, Róberta Bušfyho sme požiadali o stanovisko. Telefonicky nám oznámil, že ak tieto informácie zverejníme, bude nás žalovať do konca života.

Získanie pozemku cez osobitný zreteľ:

Spoločnosť MEGAWASTE požiadala o odkúpenie pozemku za účelom vybudovania zberného dvora. Išlo o viac ako 100 pozemkov v celkovej výmere 4 739 m². Namiesto toho, aby mesto urobilo verejnú súťaž na pozemky, opäť pozemky predalo cez osobitný zreteľ konkrétnemu záujemcovi, teda spoločnosti MEGAWASTE.

Znalecký posudok robil Bohuslav Lučivjanský. Hodnota pozemkov bola 11,52 €/m². Celkovo teda vo výške 54 593,28 €. Jediný poslanec, ktorý bol proti predaju bol Andrej Péli.

hlasovanie (rozklikni)

Podľa dokumentu „Zásady hospodárenia s majetkom mesta“, je fyzická alebo právnická osoba, ktorá má záujem o prevod majetku do vlastníctva, povinná predložiť čestné vyhlásenie žiadateľa, že v čase podania žiadosti nemá žiadne záväzky voči mestu Považská Bystrica.

nakladanie

Róbert Bušfy si podlžnosti za svoju spoločnosť EDUCATIS a komunálny odpad, na ktoré sme v minulosti poukázali, na meste už uhradil. Naďalej však figuruje na zozname daňových dlžníkov mesta za daň nehnuteľnosti vo výške viac ako 1 500 € k 16. augustu 2018.

dlžník

Je preto namieste informovať občanov o predmetnej spoločnosti a jej majiteľovi, ktorý čerpá značné finančné prostriedky z verejných zdrojov. Nie len od mesta Považská Bystrica, ale aj od mestskej spoločnosti MŠK, či od iných obcí. Za rok 2017 spoločnosť MEGAWASTE dosiahla tržby vo výške viac ako 4,6 milióna €.

Na záver samozrejme upozorňujeme na prezumpciu neviny.

Mikuláš Prokop