Spoločnosti s najväčšími tržbami

Porovnali sme 20 spoločnosti s najväčšími tržbami za rok 2017 so sídlom v Považskej Bystrici. Musíme priznať, že niektoré spoločnosti sme ani nepoznali:

-Najväčšie tržby dosiahli spoločnosť ELGAS vo výške viac ako 277 miliónov €, spoločnosť RAVEN vo výške viac ako 181 miliónov €, spoločnosť SEOYON E-HWA AUTOMATIVE SLOVAKIA vo výške viac ako 135 miliónov €, spoločnosť Danfoss Power Solutions vo výške viac ako 106 miliónov € a spoločnosť PSL vo výške viac ako 92 miliónov €.

-Najväčšie zisky dosiahli spoločnosť PSL vo výške viac ako 13,8 milióna €, spoločnosť SEOYON E-HWA AUTOMATIVE SLOVAKIA vo výške viac ako 8,7 milióna €, spoločnosť Danfoss Power Solutions vo výške viac ako 7,5 milióna €, spoločnosť TEPLÁREŇ Považská Bystrica vo výške viac ako 7,4 milióna € a spoločnosť RAVEN vo výške viac ako 5,6 milióna €.

-Najväčšími zamestnávateľmi sú spoločnosť PSL s 820 zamestnancami, spoločnosť Dongil Rubber Belt Slovakia so 663 zamestnancami, spoločnosť Danfoss Power Solutions so 620 zamestnancami, spoločnosť SEOYON E-HWA AUTOMATIVE SLOVAKIA so 606 zamestnancami a spoločnosť RAVEN s 527 zamestnancami.

-Najväčšiu splatnú daň majú spoločnosť Danfoss Power Solutions vo výške viac ako 1,9 milióna €, spoločnosť PSL vo výške viac ako 1,8 milióna €, spoločnosť RAVEN vo výške viac ako 1,6 milióna € a spoločnosť TEPLÁREŇ Považská Bystrica vo výške viac ako 1,3 milióna €.

-Stratu zaznamenali len spoločnosť ELGAS vo výške viac ako 3 milióny €, spoločnosť Dongil Rubber Belt Slovakia vo výške viac ako 471 tisíc € a spoločnosť DOR vo výške viac ako 83 tisíc €.

FIRMY-ZA-ROK-2017