Rozbor vysielania TV Považia

O súkromných televíziách platených z mestského rozpočtu sme vás už viackrát informovali. V novom článku sa podrobnejšie pozrieme na vysielanie súkromnej televízie TV Považia, ktoré zabezpečuje spoločnosť MEDIA COMPANY, ktorej jediným spoločníkom a konateľom je Peter Galovič.

Rozbor vysielacieho času:

zmluva

V zmysle zmluvy je rozsah vysielania TV Považia 22 hodín mesačne, za čo dostáva od mesta Považská Bystrica 6 300 €. Zmluva však vôbec neurčuje, či ide o čas riadny alebo aj s reprízami, či sa má niečo opakovať 5 krát alebo viackrát za deň a pod. Čistý čas vysielania TV Považia predstavuje priemerne 5 hod. 43 min. za mesiac. Naopak čas vysielania s opakovaním predstavuje priemerne až 156 hod. 26 min. za mesiac.

 Rok-2017

Oznamy a informácie z mestského zastupiteľstva:

TV Považie je povinné zabezpečovať oznamy a informácie z rokovania mestského zastupiteľstva. Zmluva opäť nerozlišuje či ide o riadne alebo mimoriadne zastupiteľstvo. TV Považie robí záznamy celého zastupiteľstva iba z riadneho zastupiteľstva, naopak pokiaľ ide o mimoradne zastupiteľstvá vysiela len skrátenú verziu. Samozrejme tie “kontrovérzne témy“ sa riešia práve na mimoriadnych zastupiteľstvách.

Celkový čas vysielania mestských zastupiteľstiev s opakovaním napríklad za mesiac marec bol 17 hod. 17 min. 24 sek., čo predstavuje cca. 77% z času podľa zmluvy (22 hodín/mesačne), za mesiac jún bol 20 hod. 48 min. 14 sek., čo predstavuje cca. 95% z času podľa zmluvy a za mesiac december bol 19 hod. 12 min. 20 sek., čo predstavuje cca. 86% z času podľa zmluvy. Inak povedané, mesto by malo platiť sumu 6 300 € takmer len za vysielanie zastupiteľstva. Čo je v dnešnej dobe internetu naozaj nonsens.

MsZ-v-roku-2017

TV Považie chcelo uzatvoriť zmluvu aj s mestom Ilava. Tam však ich ponuku odmietli, mesto zakúpilo kameru za 400 € a zastupiteľstva natáča, strihá a umiestňuje na stránku mesta kultúrný referent. TV Považie vysiela aj zastupiteľstva mesta Trenčín, pričom mesto za tieto služby neplatí nič.

My sa snažíme zabezpečiť online vysielanie každého zastupiteľstva, nie len záznam. Stojí nás to len internetové dáta. Uvítali by sme, ak by nám mesto sprístupnilo wifi pripojenie.

Oznamy a informácie z poradných orgánov mestského zastupiteľstva:

TV Považie je ďalej povinné zabezpečovať oznamy a informácie z rokovaní mestskej rady, komisií a výborov mestských častí. Ak by ste si však pozreli podrobný rozbor faktúr zistili by ste, že TV Považie túto časť takmer vôbec nedodržiava.

TV Považie za celý rok 2017 odvysielalo len 5 relácií týkajúcich sa komisií. Z mestskej rady a výborov mestských časti neodvysielala žiadnu. Pritom za rok 2017 bolo 10 rokovaní mestských rád, 25 rokovaní komisií a viac ako 60 rokovaní výborov mestských častí. 

komisie 2017

Za rok 2016 TV Považie neodvysielalo mestskú radu, komisiu a výbor mestskej časti ani raz. Za rok 2015 odvysielalo 3 krát komisiu a 3 krát výbor mestskej časti. Pritom za rok 2015 bolo 9 rokovaní mestských rád, 28 rokovaní komisií a viac ako 89 rokovaní výborov mestských častí. 

MR_-komisie-a-VMČ-za-rok-2015

Zaujímavosti:

TV Považie každoročne odvysiela reláciu „Na rovinu“ s primátorom Karolom Janasom. Samozrejme ide skôr o „PR“ pre primátora. V októbri 2017 táto relácia predstavovala čas 14 hod. 44 min. 30 sek., čo predstavuje cca. 68% z času podľa zmluvy. Jednoznačne postrádame diskusie poslancov z rôzneho zoskúpenia. Napríklad nezávislého poslanca Andreja Péliho by ste hľadali márne.

December 2017 rôzne relácie pod názvom: Vianočný stromček, Duch Vianoc v uliciach mesta, Posedenie pod stromčekom, Vianočná výzdoba, Urobili si predvianočnú náladu, Čaro Vianoc a ľudovej piesne, Zvyky a tradície s príchodom Vianoc, Vianočná pošta, Vianočná atmosféra sa šírila mestom, Vianočné trhy na sedmičke, Vianočné trhy s dlhou tradíciou, Advent na štvorke, Rozsvietili vianočný stromček, Vianočný bazar, Silvestrovský program, Besiedka v duchu Vianoc, Vianočná párty. Celkový čas viac ako 38 hodín a peniaze môžu opäť putovať z mestského rozpočtu spoločnosti MEDIA COMPANY.

Riaditeľ a majiteľ televízie Peter Galovič si väčšinou svojvoľne rozhoduje čo televízia bude vysielať alebo koho do televízie pozve a urobí mu „PR“ za mestské peniaze. To je absolútny nonsens.

Podrobné faktúry za rok 2017:

január 2017 (rozklikni)
február 2017 (rozklikni)
marec 2017 (rozklikni)
apríl 2017 (rozklikni)
máj 2017 (rozklikni)
jún 2017 (rozklikni)
júl 2017 (rozklikni)
august 2017 (rozklikni)
september 2017 (rozklikni)
október 2017 (rozklikni)
november 2017 (rozklikni)
december 2017 (rozklikni)