Poslanci mi opäť nedovolili vystúpiť

Na sídlisku Hliny sa nachádza križovatka, ktorá už dlhodobo obmedzuje miestnych obyvateľov. Križovatka nie je dobre označená, je ohrozená plynulosť premávky a najmä bezpečnosť občanov sídliska. Nakoľko som sám jeho občanom, rozhodol som sa situáciu riešiť.

Problémová križovatka:

V predmetnej križovatke sa nachádza viacero výjazdov.

-výjazd z parkoviska spred Jednoty (červená šípka),
-výjazd z boku od budovy HANT – zásobovanie, kde je osadená značka „Daj prednosť v jazde“ aj zrkadlo (zelená šípka),
-výjazd zo 7.zš a súkromnej školy STELLA (modrá šípka),
-výjazd obyvateľov bytoviek najmä 1418, 1419 a 1420 (žltá šípka).

IMG_0805 - Copy

Obyvatelia vyššie uvedených bytoviek majú prednosť v jazde, avšak vodiči idúci zo 7. zš a súkromnej školy STELLA nerešpektujú ani značku ani pravidlo pravej ruky. Jazdia rýchlo a obyvateľov bytoviek dokonca často obdarujú „rôznymi gestami“. Okrem toho, autá tu často parkujú tak, že obmedzujú chodcov, najmä mamičky s kočiarmi.

IMG_5651IMG_0785 IMG_0015

Obrátil som sa na dopravný inšpektorát:

V septembri 2017 ma dopravný inšpektorát informoval, že po dokončení rekonštrukcie budovy HANT sa značka „Daj prednosť v jazde“ umiestnila medzi výjazd od budovy HANT-zásobovanie a cestou vedúcou od 7.zš, ktorá platí pre obidve cesty. Inak povedané, značka po ľavej strane platí aj pre vodičov prichádzajúcich od 7.zš. Vodiči, ktorých sme sa na to pýtali, vôbec nevedeli, že aj pre nich platí táto značka.

2 - Copy

Opätovný podnet na dopravný inšpektorát:

Síce sa skosili prvé tuje, ale problém to nevyriešilo. Preto som opätovne požiadal dopravný inšpektorát o prešetrenie predmetnej križovatky.

V októbri 2017 ma dopravný inšpektorát informoval: „S možnosťou umiestnenia dopravného značenia „Daj prednosť v jazde“ sa napriek tomu budeme ďalej zaoberať, túto možnosť ešte raz prerokujeme s majetkovým správcom dotknutých miestnych komunikácii – zástupcami MsÚ PB a budeme sa snažiť nájsť optimálne riešenie, ktoré bude na prospech tak obyvateľov okolitých bytových domov, ako aj účastníkov cestnej premávky a prispeje k zlepšeniu dopravno-bezpečnostnej situácie v uvedenej lokalite.“

Čo sa dialo ďalej:

Vodiči naďalej nerešpektujú značku ani pravidlo pravej ruky. Cez tuje nevidno ani zhora ani zdola, obyvatelia bytoviek musia byť stále obozretní, zastavovať a dávať pozor. Okrem toho tu hrozí nebezečenstvo najmä u detí, ktoré jazdia na bycikloch, skateboardoch alebo kolobežkách.

5 IMG_0763

Keďže nedošlo k vyriešeniu problému a naďalej sa porušuje zákon, rozhodol som sa spísať petíciu. Obehal som všetkých susedov prvých troch bytoviek a získal som viac ako 120 podpisov. Susedia ma informovali o ich vlastných negatívnych skúsenostiach, s ktorými sa tu stretli. Milo ma prekvapila reakcia susedov, ktorí vítali moju snahu problém riešiť. Väčšina z nich však bola skeptická, či sa mesto problémom bude vôbec zaoberať.

Poslanci mi opäť nedovolili vystúpiť:

Dňa 31. mája 2018 sa konalo zastupiteľstvo. Rozhodol som sa, že o probléme budem podrobnejšie informovať poslancov a predstaviteľov mesta. Poslanci mi však opäť nedovolili vystúpiť. Pomaly sa to už stáva pravidlom. Názor občana ich nezaujíma. Treba si na nich spomenúť, keď sa onedlho budú na vás usmievať z bilbordov a letákov, ako veľmi ste pre nich dôležití.

34175291_799883866882037_8721345391368339456_n

Našťastie sa v rokovaciom poriadku uvádza, že obyvateľ mesta má právo vyjadriť svoj názor v bode programu „diskusia“, do ktorej sa prihlási zdvihnutím ruky. Občan má k dispozícií 5 minút.

Túto možnosť som využil a mestu aj poslancom som problém priblížil, ukázal fotografie, informoval o petícií obyvateľov a požiadal o riešenie problematickej križovatky. Rovnako som informoval o formálnom nedostatku petície, nakoľko chýba úplná adresa, keďže kolónky sú malé. Každá strana však obsahuje konkrétnu bytovku, vchod a na vrchu sa nachádza označenie „občania mesta Považská Bystrica“. Verím, že sa kompetentní budú zaoberať problémom obyvateľov a nie formálnym nedostatkom.

Touto cestou by som sa rád poďakovať všetkým obyvateľom, ktorí podpísali petíciu. Dúfam, že to nebude “o nás bez nás”.