Prekvapujúci predaj Poľovníka

V minulom článku sme vás informovali o nových súťažiach na predaj mestských budov PX Centra a Poľovníka a porovnali sme ich s minulými ponukami. Teraz vám priblížime ako to celé napokon dopadlo. 

Predaj budovy PX Centra na SNP:

Predaj prebehol „extrémne“ rýchlo. Z 25 poslancov vystúpil v diskusii len poslanec Puček. PX Centrum sa predalo Miloslavovi Bajzovi zo Sverepca za sumu 176 000 € (52% z hodnoty).

hlasovanie PX Centrum

Porovnanie predaja PX Centra s predchádzajúcou súťažou:

Už pri predchádzajúcej súťaži sa našli poslanci, ktorí chceli PX Centrum predať za 116 000 € (34% z hodnoty). Išlo o poslancov Beranová, Drevenáková, Jaroš, Matušík a Zvak. Argumentovali najmä tým, že prišla len jedna ponuka, nie je o to asi záujem, radšej peniaze, inak nám budova bude chátrať, budú tam chodiť bezdomovci, čo keď dáme novú súťaž a príde nám ešte menej a pod.

Môžeme byť vďační, že vyššie uvedení poslanci boli prehlasovaní a predaj sa vtedy neuskutočnil. Na základe novej súťaže za absolútne rovnakých podmienok sa podarilo zvýšiť sumu o 60 000 € a do mestskej pokladnice prišla sumu 176 000 € (52% z hodnoty).

Vyvstáva tu otázka, prečo sa do novej súťaže neprihlásili predchádzajúci uchádzači Peter Húdek a spoločnosť MONT?

Predaj budovy Poľovník:

Komisia pre financovanie bola proti predaju Poľovníka. Za predaj bol len poslanec Sopčák. Dokonca aj mestská rada na základe návrhu poslanca Keruľa bola proti predaju a za vyhlásenie novej súťaže. Vyvstáva tu otázka, prečo viacerí poslanci zmenili svoj názor?

Priebeh rokovania mestského zastupiteľstva:

Do zastupiteľstva tak išiel materiál, ktorý poslancom odporúčal neschváliť predaj Poľovníka a vyhlásiť novú súťaž. Hneď na úvod rokovania poslanec Zvak odovzdal primátorovi Janasovi „nejaký dokument“. Možno predpokladať, že išlo o pozmeňujúci návrh poslancov Zvaka a Máťoša, podstatou ktorého bolo naopak schválenie predaja Poľovníka. Poslanci Zvak a Máťoš nezabezpečili, aby ich návrh mali k dispozícii aj ostatní poslanci, či už formou kópie alebo aspoň emailom.

Po zložení sľubu nového poslanca Kardoša, primátor Janas z dôvodu úpravy hlasovacieho zariadenia vyhlásil 15 minútovú prestávku. Neskôr počas rokovania primátor Janas pri bode ohľadom Poľovníka uviedol: „Počas prestávky som dostal poslanecký návrh skupiny poslancov.“

Vyvstáva tu otázka, či primátor Janas dostal poslanecký návrh skutočne až počas prestávky, a nie na začiatku rokovania, ako je zachytené na videu, a či prestávka nebola „účelová“ práve kvôli predmetnému návrhu.

Opakujúce sa argumenty:

Viacerí poslanci ako F. Martaus, Zvak, Máťoš, Holák, Drevenáková, Matušík, Jaroš argumentovali tým, že v iných súťažiach neprišla žiadna ponuka, verejná súťaž odzrkadľuje trhové ceny, že budova je za stromami, kupujúci s tým bude máť náklady, budova terorizuje okolie, je to ruina, čo keď príde nižšia ponuka, alebo žiadna, bezdomovci a pod. Poslanec Zvak dokonca informoval, že budova sa nejde rekonštruovať, ale sa ide zbúrať.

Zaujímavé vyjadrenia niektorých poslancov:

Poslankyňa Drevenáková: „Po finančnej komisii, asi na druhý deň som sa tam naozaj išla pozrieť.“

Poslanec Matušík: „Fakt ak je to pravda, neviem či p. Zvak vie keď tam bol, že tam zateká, že to hnije tam. Neviem či tu je niekto z poľovníkov alebo aká je tam situácia.“

Potvrdili sa naše predpoklady, že o budovy ktoré sa predávajú niektorí poslanci v lepšom prípade nemajú moc informácií, v horšom prípade sa tam ani neboli pozrieť.

F. Martaus: „Som toho názoru, že čím trvá dlhšie diskusia, tým sa to zbytočne zamotáva.“

Poslanec Zvak: „Radšej vrabec v hrsti, ako vrana na strechce.“

Poslanec Kunovský: „Nikdy sa nám nepodarilo predať niečo za znalecký posudok.“

Mesto predalo za cenu znaleckého posudku viaceré nehnuteľnosti ako CO kryt v centre mesta, budovu Verejné WC na Strede alebo pozemky, ktoré podľa nášho názoru predáva stále lacno.

Opona sa uzatvorila:

Budova Poľovníka sa prekvapujúco predala spoločnosti MITTEL za sumu 176 800 € (41% z hodnoty).

hlasovanie Poľovník

Celková hodnota 3 predávaných mestských budov pod cenu znaleckého posudku (Vojenská správa, PX Centrum a Poľovník) bola vo výške 1 328 016 €. Do mestskej pokladnice však prišli financie len vo výške 633 800 €. Dovolíme si to nazvať škandalóznym výpredajom mestského majetku.  

Jediným poslancom, ktorý bol proti všetkým predajom pod hodnotu znaleckého posudku bol iba poslanec Andrej Péli.

Hypotetický príklad:

Povedzme, že by ste hypoteticky mali záujem o mestskú budovu, ktorej hodnota na základe znaleckého posudku je 400 000 €. Prihlásite sa do súťaže a ponúknete sumu 100 000 € (25% z hodnoty). Nakoľko ste jediný uchádzač vaša ponuka je najvyššia a zvíťazíte. Zastupiteľstvo musí rozhodnúť, či vám budovu predá/nepredá, nakoľko ste splnili podmienky. Poslanci majú pre vaše pekné „modré oči“ slabosť a predaj budovy vám schvália. Neskúsili by ste?

Vojenská správa sa predala za 50% z hodnoty, Poľovník za 41%, PX Centrum chceli niektorí poslanci predať za 34%, kde je hranica? Kedy sa to zastaví?

Už dlhodobo poukazujeme, že cena znaleckého posudku v súťažných podmienkach nebola záväzná. To je absolútny nonsens a nemôžno sa čudovať, že nám prišli tak nízke ponuky. Sme radi, že sa k nášmu odporúčaniu stanoviť minimálnu sumu, pod ktorú uchádzači nebudú môcť dať ponuku priklonili aj poslanci Matušík a Smatana.