Poslanci budú opäť schvaľovať odmenu Sičákovi

Dňa 1. marca 2018 budú poslanci MsZ rozhodovať o odmene hlavného kontrolóra Sičáka. Už v minulosti sme poukázali na viaceré relevantné informácie ohľadne odmeny kontrolóra mesta.  

1) Odmena hlavného kontrolóra Sičáka za roky 2013-2016:

Odmeny HK za rok 2013-2016

Celková odmena hlavného kontrolóra Sičáka za porovnávacie obdobie schválená poslancami MsZ bola vo výške 23 803 € (viac ako 700 000 Sk). 

2) Druhá najväčšia odmena po Bratislave:

Odmena 2-page-001 - Copy

Z 18 miest, ktoré sme porovnávali schválilo mesto Považská Bystrica počas troch rokov svojmu kontrolórovi druhú najväčšiu odmenu vo výške 18 392 €. Predbehla ho už len Bratislava 21 257 €.

Veľké mestá ako Košice (4 295 €), Žilina (4 958 €) alebo Nitra (4 000 €) schválili za tri roky menšiu odmenu svojim kontrolórom, ako Považská Bystrica za jeden rok. Maximálne zákonom prípustnú odmenu vo výške 30% okrem Považskej Bystrice využili len 3 mestá Bratislava, Prešov a Martin. Viaceré mestá ako Košice, Prešov, Martin, Prievidza, Púchov, Bytča a Ilava v určitom roku nenavrhli a ani neschválili odmenu kontrolórovi.

Košice nenavrhli za trojročné porovnávacie obdobie odmenu až 2 krát, mestá Púchov a Bytča nenavrhli žiadnu odmenu za celé tri roky. Mesto Zvolen schválilo každoročne rovnakú výšku odmeny v percentách (10%).

3) Kto je predkladateľom návrhu na odmenu?:

Vo februári 2017 si viceprimátorka Drevenáková ako predkladateľka návrhu na odmenu konrolórovi Sičákovi vypočula kritiku. Okrem iného vtedy uviedla: „Nie je to moja iniciatíva. “ Kto jej to dal/prikázal však neuviedla. Teraz si návrh na odmenu kontrolórovi zobral na starosť poslanec Panák. Navrhnutá výška odmeny je 20%, čo predstavuje sumu vo výške cca. 4 903 €.

poslanecký návrh poslanca Panáka(rozklikni)


Viac informácii nájdete v našich predchádzajúcich článkoch:

1) Názor občana poslancov nezaujíma (rozklikni)
2) Druhá najväčšia odmena po Bratislave (rozklikni)