Mikuláš pre deti III. ročník

Milí priatelia,

naše združenie Budúcnosť pre Považskú Bystricu dňa 08.12.2016 opäť s radosťou pripravilo Mikuláša pre deti v Detskom charitnom dome Považská Bystrica a na detskom oddelení NsP v Považskej Bystrici. Veľmi nás teší, že sme ich mohli potešiť a obdarovať sladkým balíčkom.

Music by: John Williams – Somewhere in my memory
Video by: Mikuláš Prokop & Róbert Fapšo

Ďakujeme všetkým, ktorí pomohli realizovať projekt.

www.buducnostprepb.sk
www.facebook.com/buducnostprepb