Reakcia na vyjadrenie p. poslanca Sopčáka

Na mestskom zastupiteľstve, ktoré sa uskutočnilo 30.03.2016 zaznelo vyjadrenie, na ktoré by sme radi upozornili. Ide o vyjadrenie p. poslanca Sopčáka. Pre nás je veľmi prekvapujúce a zároveň smutné.

13180877_10205948523943197_1221749593_n

P. poslanec Sopčák „Ja a asi aj všetci poslanci, ktorí tu dnes sedíme, sme včera dostali mail, ohľadom firmy Educatis. Ja chcem takto verejne povedať, že mne sa nepáči, keď je nejaký problém, že tesne pred zastupiteľstvom ja dostanem nejaký poloanonym alebo podpísaného človeka, o ktorom nič neviem, veľmi rozšírny a obsiahly materiál s odbornými výkladmi, kde ja som postavený k tomu, aby som zaujal stanovisko. Kde sa mi to javí ako buď taká špinavá politika, ktorá už by tu mala skončiť. Tieto maily, nech sú na kohokoľvek z poslancov alebo kohokoľvek iného v tomto meste, už to musí skončiť konečne. Pretože už toho všetci máme plné zuby.“

Podľa Zákon č. 369/1990 o obecnom zriadení § 3 ods. 2 písm. d) „Obyvateľ obce sa zúčastňuje na samospráve obce. Má právo najmä obracať sa so svojimi podnetmi a sťažnosťami na orgány obce“.

ceruzka

Nikde nie je spomenuté, akými prostriedkami sa má občan na orgány mesta obracať (mobil, email, list či telgraf). Nám pripadá email ako bežná komunikácia, zatiaľ to všade fungovalo. V emaili sme uviedli meno a priezvisko (dokonca aj názov nášho združenia), nič viac podľa nás netreba. Je úsmevné, že nás p. poslanec označil za „nejaký poloanonym“, nakoľko práve p. Sopčák, ako jediný poslanec na webovej stránke mesta nemá uvedený na seba žiadny kontakt.

13231204_10205948876872020_250176168_n

Namiesto toho, aby sa p. poslanec zaoberal podnetom od občana, venuje čas strávený na mestskom zastupiteľstve na jeho povedzme „znemožnenie“. Najskôr by si p. Sopčák mal veci overiť, než označí našu činnosť za „špinavú politiku“. Občanovi, ktorý poukáže na nevýhodnú zmluvu a na možný konflikt záujmov jeho kolegu poslanca, by sa malo dostať poďakovanie a rešpekt. A nie označenie za „poloanonym“, ktorý tu robí špinavú politiku. To je však, len náš názor, ktorý p. poslanec s nami asi nezdieľa.

P. poslanec má pravdu, že podnet bol poslaný deň pred zastupiteľstvom vo večerných hodinách. Radi by sme podklady poslali skôr. Bohužiaľ materiály na rokovanie boli zverejnené 25.03.2016. Dopredu sme tak nemohli vedieť, že sa tu bude nachádzať aj bod týkajúci sa spoločnosti EDUCATIS s.r.o. Na článku sa intenzívne pracovalo. Všetko si podrobne zisťujeme, preverujeme, takže naše články sa niekedy spracovávajú aj mesiace. Našťastie sme článok mali ako tak spracovaný a museli sme ho už len dopracovať. Treba si však uvedomiť, že to nie je naša práca. My sa tým zaoberáme vo voľnom čase. Nerobíme nič anonymne. Práve naopak, naším cieľom je, aby si občania opäť našli cestu k záujmu o veci verejné a formou diskusiírozumných argumentov prejavovali svoj názor. Občania majú právo vedieť, čo sa v našom meste deje.

Je zvláštne, že ani 1 z 9 poslancov, ktorí nám na náš email odpovedali, to nebrali v zlom. Práve naopak, plnia si svoju poslaneckú povinnosť („ďakujú za podnet a budú sa ním zaoberať“). P. poslanec Sopčák to však vníma ako „špinavú politiku“ a vyzýva, aby to už skončilo, pričom ku dnešnému dňu na náš email ani len neodpovedal.

Na záver chceme poukázať na výrok, s ktorým sa plne stotožňujeme „Len odborne zdatný a svojho postavenia a zodpovednosti si vedomý poslanec obecného zastupiteľstva je tou osobou, ktorá môže napomáhať rozvoju obce a regiónu.“ p. doc. JUDr. Jozef Sotolář, PhD. a p. JUDr. Zuzana Sotolářová

Zdroje:

-www.miestnasamosprava.sk/index.php/sample-sites/shop/poslanec-obecneho-zastupitelstva-2014-12-23-detail.html
-www.povazska-bystrica.sk/mestske-zastupitelstvo.phtml?id3=1509