Zamestnanec

Svoje 2% nám môžete venovať len vtedy, ak bola vaša daň za celý rok 2017 vyššia ako 150 € (podiel Vašich 2% teda musí byť minimálne 3 €).

1) Do 15.02.2018 požiadajte svojho zamestnávateľa o vystavenie Potvrdenie o zaplatení dane.

2) Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2%. Uveďte svoje kontaktné údaje, výšku zaplatenej dane (nájdete v Potvrdení o zaplatení dane) a výšku 2% z tejto sumy. V časti II. ODDIEL Údaje o prijímateľovi sú už vyplnené naše údaje. Ak nepoužijete tlačivo z našej stránky, uveďte prosím nasledovné údaje:

IČO: 42374847
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno (názov): Budúcnosť pre Považskú Bystricu, o.z.
Ulica: Hliny
Súpisné číslo: 1418/12
PSČ: 01707
Obec: Považská Bystrica

3) Najneskôr do 30.04.2018 doručte obidve tlačivá (z bodu 1 a 2) príslušnému daňovému úradu. V prípade zaslania tlačív poštou platí dátum z pečiatky na obálke.

4) Povedzte o možnosti nás podporiť aj svojim známym. 

ZA VAŠU PODPORU VÁM VOPRED ĎAKUJEME