Právnická osoba

Svoje 2% (prípadne 1%) z dane nám môžete venovať len vtedy, ak bola vaša daň za celý rok 2017 vyššia ako 400€ (800€). Podiel Vašich 2% (prípadne 1%) teda musí byť minimálne 8 €.

1) Stiahnite si tlačivo na daňové priznanie pre právnická osoba.

2% z dane môžete darovať, ak ste v roku 2017 až do podania daňového priznania (31.03.2018) darovali financie vo výške 0,5% z dane na verejnoprospešné účely akejkoľvek organizácii.

1% z dane môžete darovať, ak ste v roku 2017 až do podania daňového priznania (31.03.2018) nedarovali financie vo výške 0,5% z dane na verejnoprospešné účely akejkoľvek organizácii.

2) Do VI. časti “Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby” doplňte nasledovné údaje:

IČO: 42374847
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno (názov): Budúcnosť pre Považskú Bystricu, o.z.
Ulica: Hliny
Súpisné číslo: 1418/12
PSČ: 01707
Obec: Považská Bystrica

3) Do 31.03.2018 (prípadne do dátumu odloženého daňového priznania) doručte tlačivo (z bodu 1) príslušnému daňovému úradu a uhraďte daň. V prípade zaslania tlačív poštou platí dátum z pečiatky na obálke.

4) Povedzte o možnosti nás podporiť aj svojim známym.

 ZA VAŠU PODPORU VÁM VOPRED ĎAKUJEME