Fyzická osoba alebo živnostník

Svoje 2% nám môžete venovať len vtedy, ak bola vaša daň za celý rok 2016 vyššia ako 150€ (podiel Vašich 2% teda musí byť minimálne 3€).

1) Priamo v daňovom priznaní pre fyzické osoby sú uvedené kolónky na poukázanie 2%, VIII. ODDIEL  (na strane 5) typu A (príjmy zo zamestnania a dohôd)  alebo XII. ODDIEL  (na strane 11) typu B (živnostníci).

2) Vypočítajte si 2% z Vašich daní z príjmu a vyplňte príslušnú kolónku. Do ďalších kolóniek uveďte prosím nasledovné údaje:

IČO: 42374847
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno (názov): Budúcnosť pre Považskú Bystricu, o.z.
Ulica: Námestie Andreja Hlinku
Súpisné číslo: 25/30
PSČ: 01701
Obec: Považská Bystrica

3) Do 31.03.2017 (prípadne do dátumu odloženého daňového priznania) doručte tlačivo (z bodu 1) príslušnému daňovému úradu a uhraďte daň. V prípade zaslania tlačív poštou platí dátum z pečiatky na obálke.

4) Povedzte o možnosti nás podporiť aj svojim známym.

ZA VAŠU PODPORU VÁM VOPRED ĎAKUJEME