Ďalšia “pochybná” súťaž

V apríli 2019 sme vás informovali, že kompetentní na webovej stránke mesta zverejnili súťaž na predkladanie ponúk „Poskytovanie služieb poradenstva vo verejnom obstarávaní a príprava žiadostí o poskytnutie NFP.“ Samozrejme to kvitujeme a dúfame, že sa takto budú zverejňovať aj iné súťaže. Bohužiaľ, nie je súťaž ako súťaž. Verejná súťaž: Súťaž bolá vyhlásená dňa 02.04.2019. Podmienkou bolo, aby uchádzač preukázal, … Read more

Platy a odmeny vedúcich odborov na MsÚ

Už viackrát sme vás informovali o odmene hlavného kontrolóra Mariána Sičáka, ktorá právom vyvoláva „nesympatie“ nie len u niektorých poslancov, ale najmä u verejnosti. Je to z dôvôdu, že kompetentní nevedia zdôvodniť, za čo mu odmenu vlastne dávajú. Keďže o odmene kontrolóra rozhodujú poslanci, musí strpieť „verejné prejednávanie“ odmeny na zastupiteľstve. Naopak, odmeny ďalších ostávajú verejnosti skryté. Preto sme sa … Read more

Platy a odmeny v spoločnosti MŠK

Mesto prenajalo na plnenie úloh spoločnosti MŠK majetok v hodnote 7 845 515 € (viac ako 236 miliónov SK). Štatutárny orgán spoločnosti: V roku 2018 poslanec Ľubomír Kubovič zarobil prostredníctvom spoločnosti MŠK, ktorej je konateľom a riaditeľom, sumu 31 207,90 €. K tomu treba pripočítať plat poslanca a ročné odmeny v spoločnostiach Mestské lesy 1 000 € a MDS 3 983,28 €.   … Read more

Primátor Karol Janas zneužil PB novinky

V PB novinkách bol uverejnený článok, ktorý sa zaoberá mojimi zisteniami ohľadne porušenia zákona. Primátor ukážkovo zneužil mestské noviny a zaútočil na mňa, občana, ktorý sa nebojí pozerať mu na prsty. Porovnanie PB noviniek vs. Obzor: PB novinky: Autorkou článku je Miluša Kollárová, bývala šéfredaktorka PB noviniek. Ide o absolutne účelový článok, bez faktov, ktorý obsahuje len jednostrané tvrdenia … Read more

Primátor Karol Janas ma chcel zosmiešniť

Na májovom zastupiteľstve primátor reagoval na môj príspevok na našej FB stránke a to, že správa o činnosti kontrolóra má iba 1 stranu textu. Je prekvapujúce, že primátor a hlavný kontrolór nepoznajú zákon, hoci za naše financie mesto platí viacero advokátov a na samotnom meste pracuje niekoľko zamestnancov s právnym vzdelaním. O čo vlastne ide?: Primátor ma chcel zosmiešniť … Read more

Aktuálne verejné súťaže na pozemky

V máji 2019 mesto vyhlásilo dve nové súťaže na pozemky. Jedna sa týka pozemkov pri Tescu, druhá pozemkov pod Rozkvetom. Najmä druhá súťaž je zaujímavá a zdá sa, že ide o pozemky v prospech konkrétneho záujemcu. Uzávierka je do 24.06.2019 o 12:00 hod. Po tom, ako sme kritizovali kompetentných, že pri predaji pozemkov pri Tescu nevyužili reklamné banery, teraz … Read more

Mesto porušilo zákon

Mesto porušilo zákon napriek tomu, že ho Úrad pre verejné osbtarávanie až 2 krát upozornil. Mestu teraz hrozí sankcia vo výške takmer 130 tisíc €. Vyvstáva tu otázka, prečo primátor Karol Janas nerešpektoval upozornenia úradu a či pokutu zaplatí zo svojho alebo sa na ňu poskladáme všetci. Zmluva so spoločnosťou HANT:     V júni 2014 poslanci schválili Zmluvu o … Read more

Spoločnosť Mestské lesy

Mestské lesy majú prívlastok „zlaté vajce“. V kuloároch sa hovorí, že o spoločnosť (jej majetok) má údajne záujem niekto z podnikateľského prostredia. Na základe dostupných informácií majú lesné pozemky v majetku mesta hodnotu 19 896 332 € (takmer 600 miliónov SK). Štatutárny orgán spoločnosti: V roku 2018 mal konateľ spoločnosti Peter Stoklasa sumu 3 866 € mesačne a II. konateľ, poslanec František Matušík … Read more

Spoločnosť MŠK lacno prenajíma priestory

Mestská spoločnosť MŠK podľa nášho názoru lacno prenajíma priestor fitnesscentra v športovej hale, známy ako „Relax“, o výmere 332 m². Hoci trhové ceny rastú, kompetentní priestor prenajímajú za pôvodnú cenu z roku 2012. Už v roku 2011 sa uskutočnili dva zámery prenechania fitnesscentra do nájmu. V prvom prípade bol zámer neúspešný a v druhom prípade boli zistené pochybenia, pre ktoré … Read more

Výstavba “lávky” na Rozkvete

Už sme vás informovali o viacerých zaujímavých informáciách ohľadne výstavby lávky na Rozkvete. Napríklad o spoločnosti V I K O spol., ktorá síce získala zákazku vo výške viac ako 177 tisic €, ale svoj dlh voči mestu vo výške 6 106 € doteraz neuhradila, alebo že minoritný spoločník spoločnosti p. Miloš Ščotka je členom komisie mesta. Teraz sa pozrieme na priebeh celého … Read more